XML
Biuro Burmistrza Miasta
BIURO
BURMISTRZA MIASTA 

e- mail: bbm@um.sanok.pl
 
Do zadań Biura Burmistrza Miasta (BBM) należy: 
 1. Obsługa organizacyjna Burmistrza.
 2. Prowadzenie sekretariatów: Burmistrza i jego zastępców.
 3. Ustalanie w porozumieniu z Burmistrzem harmonogramu dyżurów pełnionych przez Burmistrza,  Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Prowadzenie rejestru przyjęć obywateli podczas dyżurów realizowanych przez Biuro Burmistrza.
 5. Przygotowywanie materiałów i opracowywanie sprawozdań na sesje Rady Miasta.
 6. Organizowanie obsługi kontaktów Burmistrza z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady.
 7. Nadawanie biegu wnioskom, propozycjom i inicjatywom składanym przez parlamentarzystów, senatorów, organizacje społeczne, gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady.
 8. Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Burmistrza.
 9. Koordynacja współpracy z zagranicą.
 10. Wykonywanie materiałów  informacyjnych o charakterze ogólnym – wizerunkowym na potrzeby Urzędu Miasta Sanoka.
 11. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i jej archiwizacja.
 12. Obsługa medialna Burmistrza Miasta.
 13. Przygotowywanie materiałów prasowych, ogłoszeń i artykułów dla mediów.
 14. Organizacja konferencji prasowych.
 15. Nadzór nad realizacją informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych.
 16. Prowadzenie oficjalnej miejskiej strony internetowej.
 17. Prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi.
 18. Organizacja spotkań i koordynacja harmonogramu kalendarza.
 19. Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych.
 20. Prowadzenie rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu oraz ekspedycja korespondencji wychodzącej.
 21. Współpraca z wszystkimi Wydziałami Urzędu Miasta, a szczególnie z wydziałem Organizacyjnym i Kadr w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi.
 22. Przygotowanie i organizacja spotkań Burmistrza z mieszkańcami Sanoka oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych i organizacji NGO.
PRACOWNICY BIURA
Stanowisko Imię i Nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik Biura Małgorzata
Sienkiewicz - Woskowicz
134652881 62
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Burmistrza Miasta i I Zastępcy Burmistrza
ds. Rozwoju
Paulina Paszta 134652800 61
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
II Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych
  134652811 26
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Burmistrza Emilia Trześniowska 134652828 63
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Burmistrza Dariusz Suchecki 134652828 63
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Burmistrza Anna Jurczyszyn 134652884 63a
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Burmistrza Arkadiusz Komski 134652884 63a
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Burmistrza Miasta i I Zastępcy Burmistrza
ds. Rozwoju
Aleksandra Milczanowska 134652800 61
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Burmistrza Jakub Kawa 134652828 63
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2019-03-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-14 15:03
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2021-10-12 13:15