XML
Biuro Rady Miasta
                                                                  BIURO RADY MIASTA
                                                                 e- mail: brm@um.sanok.pl
 
Do zadań Biura Rady Miasta (BRM) należy w szczególności:
 1. Obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i Komisji Rady.
 2. Organizacyjno – techniczne przygotowanie sesji i posiedzeń Komisji.
 3. Przygotowanie i terminowe doręczanie materiałów i zawiadomień na sesje i posiedzenia Komisji.
 4. Terminowe przekazywanie do wiadomości publicznej obwieszczeń o sesji Rady.
 5. Organizacyjno – techniczne przygotowywanie wyborów do rad dzielnic i wyborów ławników.
 6. Sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji.
 7. Koordynacja przygotowania  technicznego i realizacji transmisji z sesji Rady.
 8. Koordynacja techniczna w zakresie przeprowadzania głosowań elektronicznych.
 9. Koordynacja współpracy Rady z radami dzielnic i mieszkańcami Miasta.
 10. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji.
 11. Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i Komisji Rady.
 12. Przekazywanie uchwał Rady do legalizacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 13. Przekazywanie do realizacji uchwał Rady Komórkom organizacyjnym Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym.
PRACOWNICY BIURA
Stanowisko Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik Biura Metyk Aneta 134652806 66
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Szylak Joanna 134652806 66
Niemczyk Paweł 134652806 66
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-14 15:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-15 08:15
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin