XML
Referat Księgowości Budżetowej
REFERAT
KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 
e- mail: frk@um.sanok.pl
 
Do zadań Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności:
 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej.
 2. Sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa.
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 4. Ewidencja składników majątkowych Urzędu Miasta.
 5. Prowadzenie windykacji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania środków przez jednostki pozabudżetowe.
 7. Opracowywanie projektów budżetu miasta oraz koordynacja planów jednostek gospodarki pozabudżetowej.
 8. Aktualizowanie planów budżetowych.
 9. Analiza budżetu, oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 10. Kontrola jednostek i zakładów budżetowych w zakresie finansowo – księgowym przy współudziale wydziałów merytorycznych.
 11. Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych od zaległości podatkowych oraz  umów cywilnoprawnych.
 12. Prowadzenie ewidencji podatkowej VAT, PIT i ubezpieczeń społecznych ZUS.
 13. Prowadzenie ewidencji, księgowanie oraz egzekucja opłat za zagospodarowanie odpadami  od osób fizycznych i prawnych.
PRACOWNICY REFERATU
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik Referatu Krzysztof Capik 134652817 29
Wieloosobowe stanowisko ds.
księgowości budżetowej
Ewa Śpiewak 134652817 29
Marta Tabisz 134652818 30
Małgorzata Sołtysik 134652859 30
Stanowisko ds. planowania i analiz budżetowych Katarzyna Białas 134652818 30
Stanowisko ds. rozliczania płac, ubezpieczeń i podatków Stanisław Zajdel 134652822 17
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej Beata Cap 134652820 24B
Lucyna Jakima 134652889 24B
Anna Sowińska 134652820 24B
Wieloosobowe stanowisko ds.
opłat gospodarki odpadami komunalnymi
Lidia Kmietowicz  134652890 24D
Katarzyna Szymańska  134652890 24D
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłPrzemysław Gaworecki - Redakcja BIP2019-03-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-15 08:20
Modyfikacja Przemysław Gaworecki - Redakcja BIP 2020-07-02 09:24
Dodano do archiwum Przemysław Gaworecki - Redakcja BIP