XML
Urząd Stanu Cywilnego
URZĄD STANU CYWILNEGO
e- mail: usc@um.sanok.pl
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy w szczególności:
 1. Sporządzanie aktów urodzeń.
 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 5. Wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia „małżeństwa konkordatowego”.
 6. Sporządzanie aktów zawarcia małżeństwa.
 7. Sporządzanie aktów zgonów.
 8. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego.
 9. Wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego.
 10. Sporządzanie aktów urodzeń na podstawie postanowień sądów dotyczących adopcji.
 11. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
 12. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka.
 13. Powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach.
 14. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego.
 15. Przygotowywanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
 16. Sporządzanie aktów urodzeń na podstawie postanowień sądu.
 17. Sporządzanie aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców.
 18. Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
 19. Prowadzenie korespondencji konsularnej.
 20. Współpraca z Biurem Prawnym w zakresie postępowań spadkowych w przypadkach ustawowego dziedziczenia mienia przez Gminę Miasta Sanoka.
PRACOWNICY USC
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik Wojciech Majka 134652873 Rynek 16
pok. 3
Z-ca Kierownika Marta Podulka 134652872 Rynek 16
pok. 2
Z-ca Kierownika Małgorzata Sokalska 134652873 Rynek 16
pok. 3
Wieloosobowe stanowisko
ds. administracyjno  – archiwalnych
Edyta Guzek 134652873 Rynek16
pok. 3
Małgorzata Frodyma 134652874 Rynek 16
pok. 4
Anna Radziejowska – Sowa 134652874 Rynek 16
pok. 4
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-15 08:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-27 09:17
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin