XML
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
e- mail: mcr@um.sanok.pl
Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego i Obronności należy w szczególności:
 1. Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności.
 2. Nakładania na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem środków przewozowych na rzecz wojska.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej w tym udział w pracach komisji powołanych do tego celu.
 5. Organizowanie akcji posłańczej.
 6. Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 7. Przygotowanie formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie, a także szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 8. Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi.
 9. Prowadzenie spraw dot. ochrony przeciwpowodziowej.
 10. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 11. Organizacja szkoleń i ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie ich z Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami Zarządzania  Kryzysowego.
 12. Zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych.
 13. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad działalnością OSP i współpraca z Państwową Strażą Pożarną.
PRACOWNICY BIURA
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
 
Maria Łączak 134652846 53
Stanowisko ds. obronnych
 
Marek Marynowicz 134652845 53
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-04-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-08 13:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-26 15:20
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin