XML
Biuro Audytu i Kontroli Zarządczej (BAK)
BIURO AUDYTU I KONTROLI ZARZĄDCZEJ (BAK)
e- mail: bak@um.sanok.pl
 
Do zadań Biura Audytu i Kontroli Zarządczej  (BAK) należy w szczególności:
 1. Dokonywanie oceny gromadzeń środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem.
 2. Dokonywanie oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
 3. Opracowywanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Miasta w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jasności.
 4. Bieżące informowanie Burmistrza o obszarach ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi.
 5. Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych.
 6. Ocena celowości zaciągania zobowiązań.
 7. Sporządzenie rocznego planu audytu.
 8. Przedstawienie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni
 9. Dokonywanie czynności  związanych z oceną działań prowadzonych na I i II poziomie kontroli zarządczej.
 10. Przeprowadzanie na zlecenie Burmistrza kontroli przestrzegania przez poszczególne Komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne standardów kontroli zarządczej określnych w przepisach szczególnych.
 11. Sporządzanie coroczne raportu o stanie kontroli zarządczej.
 12. Udzielanie porad pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu  oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania zasad kontroli zarządczej.
PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik Biura Karolina Denko - Starościak 134652869 16
Główny Specjalista
/ audytor wewnętrzny
Janusz Sieńczak 134652886 16
Audytor wewnętrzny Stanisław Hady - Głowiak   16
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłPrzemysław Gaworecki - Redakcja BIP2019-12-05
Publikujący Krystian Klimkowski - Redakcja BIP 2019-12-06 12:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-03-23 11:01