XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w dniu 23.09.2020 r. w Urzędzie Miasta Sanoka Rynek 1, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasta Sanoka, oznaczonej jako działka nr 260/7
o pow. 0,1423 ha, obręb Olchowce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00021121/7.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosiła 86 500,00 zł netto.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym – z powodu braku ofert.
 
Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.09.2020 r. do dnia  30.09.2020 r. 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-09-23
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-09-23 10:22
Dodano do archiwum 2020-10-31 10:22