XML
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sanok, 27. 10. 2008r.

Samodzielny Publiczny Miejski 
Zespół 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku informuje, że w trybie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla SPMZPOZ zostało unieważnione postępowanie na podstawie: art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych   Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".  

Dyrektor SPMZPOZ
lek. Aleksander Korobczenko

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-10-29
Publikujący -