XML
Informacja o odpadach komunalnych za rok 2021
Informacja o odpadach komunalnych za rok 2021
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje:
 
  • Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Sanoka w roku 2021 odbierał: „TRANSPRZĘT” Sp. z o.o., Sp. K., Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
  • Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Sanoka w roku 2021 odbierali:
-  „TRANSPRZĘT” Sp. z o.o., Sp. K., Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
  • Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazane zostały do instalacji:
-  Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Sanok
- Zakładu segregacji i kompostowania odpadów FCC Tarnobrzeg, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
- Zakładu mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Miejskiego  Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25,      37-450 Stalowa Wola
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, Młyny 111A, 37-552 Młyny
- Instalacja termicznego przekształcenia, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
  • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zostały przekazane do:
- Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25, 37-450 Stalowa Wola
  • Odpady ulegające biodegradacji zostały przekazane do:
- Kompostowni osadów i biokomponentów KONWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk,
- Blok kodemeracyjny ORC (termiczne przekształcenie), ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, 38-400 Krosno
  • Odpady, powstałe po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, przekazane do składowania zostały przekazane na:
-   Składowisko „Młyny”,  37-552 Radymno
-  Składowisko Średnie Wielkie, 38-816 Zagórz
-  Składowisko „Stalowa Wola”, 37-450 Stalowa Wola
-  Składowisko „Krosno”, ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Sanok
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto- Park Sp. z o.o., Giedlarowa, 37-300 Giedlarowa
- Składowisko „Paszczyna”, 39-207 Paszczyna
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne COFINCO Poland Sp. z o.o.,  Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
- Składowisko „Stalowa Wola”,  37-450 Stalowa Wola


  • Poziomy osiągnięte przez Gminę
    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania za rok 2021 dla Gminy Miasta Sanoka wynosi: 1,97%
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2021 wynosi: 20,11%.
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2020 wynosi 91,32%
    Poziom składowania dla Gminy Miasta Sanoka za 2021rok wynosi 18,79%
•          Poziomy osiągnięte przez podmioty
- „TRANSPRZĘT” Sp. z o.o., Sp. K., Zabłotce 51, 38-500 Sanok:
    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania za rok 2021wynosi  – 0,00%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2021 wynosi  – 14,73%
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok 2021 wynosi – 0,00%
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno:
    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania za rok 2021 wynosi – 0,00%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2021 wynosi – 23,44%
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok 2021 wynosi  – 0,00%
  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. PSZOK (GPZOS) znajduje się przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
Odpady segregowane przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. 9:00-17:00 i w każdą sobotę w godz. 8:00-16:00.
  • Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
    Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:
    Firma TAJMAX, ul. Jagiellońska 50, 38-500 Sanok,
    Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., ul. Królowej Bony 10, 38-500 Sanok,
    Firma Handlowo Usługowa O/Tellux, ul. Jagiellońska 10, 38-500 Sanok,
    FU MERKURY Sp. z o.o., ul. Krakowska 19, 38-500 Sanok
    Jeronimo Martns Dystrybucja S.A, ul. Krakowska 2 i 194
    Apteki przy ulicach: Daszyńskiego 3, Piłsudzkiego 10, Traugutta 9, Błonie 1.
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów - brak
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2022-06-30
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2022-06-30 09:44