XML
Informacja dot. zbiórki odpadów

Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informuje

Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informuje:

  1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Sanoka odbiera Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRASNSPRZĘT” Czesław Grządziel   38-500 Sanok, Zabłotce  51.
  2. Odpady komunalne zmieszane transportowane są do Zakładu Utylizacji Odpadów      w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, natomiast odpady segregowane do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.
  3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych wynosi:
    -  ulegających biodegradacji  - 27,18%,
    -  papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła    – 28,96%,
    -  inne niż niebezpieczne, budowlane i rozbiórkowe  – 100%.

4.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59. Punkt znajduje się w Sanoku przy  Jana Pawła II 59. Odpady segregowane przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. od 9oodo 17oo i w każdą sobotę od godz. 800 do 16oo .

5.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmuje:

     -  Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59,

     -  Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SANBUD” Fedak Maria Spółka Jawna

        38-500 Sanok ul. Targowa 27,

     -  PPHU RIH  38-500 Sanok ul. Feliksa Gieli 24,

     -  Hurtownia Chemiczna KLEBERG 38-500 Sanok ul. Daszyńskiego 34,

     -  Firma TAJMAX 38-500 Sanok ul. Jagiellońska 50,

     -  Kaufland Polska markety Sp. z o.o. 38-500 Sanok ul. Królowej Bony 10,

     -  Firma Handlowo Usługowa O/Tellux 38-500 Sanok ul. Jagiellońska 10, 3 Maja 14,

     -  TP S.A. 38-500 Sanok ul. 3 Maja 23,

     -  FU MERKURY Sp. z o.o. 38-500 Sanok ul. Krakowska 19,

     -  Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. 38-500 Sanok ul. Krakowska 194,

     -  Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe WIR 38-500 Sanok ul. Podgórze 8,

     -  Apteki przy ulicach: Daszyńskiego 3, Piłsudskiego 10, Traugutta 9, Błonie 1.

 

                                                                          Burmistrz Miasta Sanoka                                                                                 Tadeusz Pióro

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKinga Czekańska2013-07-23
Publikujący -