XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, w terminie od dnia 24.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r., zostanie wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz obejmuje zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, przy ul. Kiczury, oznaczonej jako działka nr 157/101 o pow. 0,4497 ha.
Zbycie w drodze zamiany prawa własności.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wykaz Plik pdf 194.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-09-24
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-09-24 08:30
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-09-24 08:35
Dodano do archiwum Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-10-31 08:30