XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
W Y K A Z nr 1/2023 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej.
 „Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.344.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, w terminie od dnia 24 maja 2023 r. do 14 czerwca 2023 r., zostanie wywieszony do publicznego wglądu Wykaz nr 1/2023 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.
Pierwszeństwo w nabyciu wykazanego lokalu i udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej przysługuje najemcy lokalu na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-05-24
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-05-24 14:23
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-05-24 14:29