Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek rolny sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć
w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 lub w pokoju nr 17, I piętro, tel. 013 46 52 822.
 
Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu w terminie do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego sam dokonuje obliczenia należnego podatku.
Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022  r., poz. 2651 z późn. zm.),
2018 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr XLIII/363/17 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 3902)
 • Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 2017r. poz. 958) – 52,49 zł za 1 q żyta.
2019 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LIX/492/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4602)  - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r. poz. 1105)formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później
 • Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018r. poz. 1004) – 54,36 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku w 2019 r. wynosi:

  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł,

  - od 1 ha pozostałych gruntów - 271,80 zł.

2020 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego nr rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r. poz. 1017) – 58,46 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku w 2020 r. wynosi:

  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł,

  - od 1 ha pozostałych gruntów - 292,30 zł.

2021 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego nr rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 982) – 58,55 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku w 2021 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 146,375 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 292,75 zł.
2022 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. poz. 951) – 61,48 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2022 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 153,70 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 307,40 zł.
2023 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. poz. 995) – 74,05 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 185,125 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 370,25 zł.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 17, tel. 13 46 52 822

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.


Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany, poprzez złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta,
obliczony według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłacenia - bez wezwania, płatny w ratach,
w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy.
Od 2017r. obowiązują indywidylane konta dla podatników poszczególnych podatków lokalnych.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-25
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-25 12:25
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2023-02-13 09:16
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 10:21:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.