Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zbieranie odpadów - zużytych katalizatorów
WGP.6220.3.2020


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA


 
Na podstawie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)
zawiadamiam
 
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Zbieranie odpadów - zużytych katalizatorów”, przewidzianego do realizacji na działce nr 1357/43, położonej  przy ul. Reymonta w Sanoku, obręb Śródmieście.

Strony, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania uwag i wniosków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w myśl art. 81 Kpa. 
Materiał dowodowy dostępny będzie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1, pok. 54, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie  na tablicy ogłoszeń tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty"(bip.um.sanok.pl).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 Kpa).

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBarbara Teleżyńska - Zagórda - Inspektor2020-05-26
Publikujący Barbara Teleżyńska - Zagórda - Inspektor 2020-05-26 11:16
Dodano do archiwum 2020-06-30 11:16
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 21:43:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.