Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54


ZMIANY:
2018-04-11 13:06:25: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-04-05 15:25:41: Dodano plik PRZETARG HORN aktualny zdjęcie.pdf
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.
Data wpłaty wadium:
2018-04-16 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-05 15:20:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-05 15:20:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-11 13:06:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść przetargu 317.29 KbPlik pdf
2. Wzór umowy 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-14 15:02:53: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-05-14 15:01:53: Dodano plik PRZETARG.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-05-14 14:59:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-05-14 14:59:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-05-14 15:02:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg - treść 388.11 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-23 15:07:33: Dodano plik Umowa wzór.pdf
2018-04-23 15:06:59: Dodano plik PRZETARG II aktualny zdjęcie.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-23 15:03:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-23 15:04:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-23 15:07:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg II - treść 316.77 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.67 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony


Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 12 - go grudnia 2018 r. o godzinie 1000

 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
 

 1. przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku         

Lokal o łącznej powierzchni: 74,49 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 12,30 zł/m2
Wadium: 916,30 zł (słownie: dziewięćset szesnaście złotych 30/100).
 

UWAGA!!!

Wadium za lokal położony przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 11 - go grudnia 2018 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 11 – go grudnia 2018 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 10 i 11 grudnia 2018 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Sienkiewicza 7 Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2018-12-11 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-11 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2018-11-28 09:01:00
PublikującyKinga Czekańska 2018-11-28 09:01:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-12-10 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-11-09 10:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-11-09 10:12:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-12-06 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-11-09 10:02:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-11-09 10:02:00

Rejestr zmian
Sanok, dn. 20 listopad 2018r.
 
ZARZĄD DZIELNICY OLCHOWCE MIASTA SANOKA
OGŁASZA
 
 1. Pisemny przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce w ilości:
 1. 40,26 m3, rodzaj jodła (w tym: WC 0 – 90%; WD 0 – 10%).
 
 1. Drewno przeznaczone na sprzedaż znajduje się na składowisku przy ul. Turystycznej, dzielnica Olchowce, w Sanoku.
 2. Zamknięta kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego                        w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2018r.” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 4. Kryteria oceny ofert: najwyższa zaoferowana cena.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2018 roku o godzinie 15.30.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sanoku dzielnica Olchowce, ul. Przemyska 80, w dniu 4 grudnia 2018r. o godz. 17.00.
 7. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy     i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 8. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 10. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
 11. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Data składania ofert:
2018-12-04 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-11-20 12:48:00
PublikującyAdam Kasprzak 2018-11-20 12:48:00
Modyfikował(a) Adam Kasprzak 2018-11-20 12:55:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie sprzedaż jodły listopad 2018.docx 15.84 KbPlik doc

Rejestr zmian
Sanok, dn. 20 listopad 2018r.
 
ZARZĄD DZIELNICY OLCHOWCE MIASTA SANOKA
OGŁASZA
 
 1. Pisemny przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce w ilości:
 1. 28,25 m3, rodzaj buk (w tym: WC 0 – 60%; WD 0 – 40%).
 
 1. Drewno przeznaczone na sprzedaż znajduje się na składowisku przy ul. Turystycznej, dzielnica Olchowce, w Sanoku.
 2. Zamknięta kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego                        w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2018r.” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 4. Kryteria oceny ofert: najwyższa zaoferowana cena.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2018 roku o godzinie 15.30.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sanoku dzielnica Olchowce, ul. Przemyska 80, w dniu 4 grudnia 2018r. o godz. 17.00.
 7. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy                               i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 8. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 10. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
 11. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Data składania ofert:
2018-12-04 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-11-20 12:44:00
PublikującyAdam Kasprzak 2018-11-20 12:44:00
Modyfikował(a) Adam Kasprzak 2018-11-20 12:52:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie sprzedaż buka listopad 2018.docx 15.83 KbPlik doc

Rejestr zmian
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1117, 1119/9, 1124/2 o łącznej pow. 0,1085 ha, dla których prowadzone są księgi  wieczyste nr KS1S/00055051/2 (dz. nr 1117), KS1S/00047284/5 dz. (nr 1119/9), KS1S/00055038/5 (dz. nr 1124/2). Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Na działce nr 1124/2 usytuowane są murowane schody, stanowiące część traktu łączącego ulicę Jagiellońską i ulicę Daszyńskiego. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności polegającej na korzystaniu z przedmiotowych schodów.
 
Cena wywoławcza – 500 000,00 zł    Wadium –  50 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzednie przetargi odbyły się 13.04.2018 r. i 23.07.2018r.
 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „JAGIELLOŃŚKA – I”, uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwała Nr LXII/460/10 z dnia 17 czerwca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 67 poz. 1309 z dnia 28 lipca 2010 r. działki numer: 1117, 119/9, 1124/2 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: 1.U/KS – tereny zabudowy usługowej i parkingów wielopoziomowych oraz symbolem 6.KDW – tereny komunikacyjne – tereny dróg wewnętrznych.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, o godzinie 900.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z         podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 19 listopada 2018 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim,                          w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się
z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta
w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr              85 8642 0002 2001 0060 4703 0001. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane
z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 1346 52840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne i przetargi”).
Data składania ofert:
2018-11-19 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-19 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-09-14 12:48:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-09-14 12:48:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-30 10:12:59: Dodano plik MOSIR Usługi rehabilitacja1.pdf
2018-10-30 10:11:46: Dodano plik Umowa wzór.pdf

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługi w zakresie rehabilitacji.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 14-go listopada 2018 r. o godzinie 1130

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
1. przy ul. Królowej Bony 4 w Sanoku   
 
Lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 197,712 m2, usytuowany na parterze w Centrum Rehabilitacji i Sportu będący w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku w Sanoku.
Branża ograniczona: usługi w zakresie rehabilitacji.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. i c.o. (rzut poziomy pomieszczenia wraz ze spisem wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
Cena wywoławcza: 7,20 zł/m2.
Wadium: 1.423,50 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia trzy złote 50/100).
 

UWAGA!!!

Podłączenia wszystkich instalacji znajdujących się w lokalu należy uzgodnić z Firmą „KARPAT-BUD”
 
Wadium za lokal położony przy ul. Królowej Bony 4 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 13 - go listopada 2018 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13 46-591-26 i wydaniu przepustki przez Firmę KARPAT-BUD w dniach: 12 i 13 listopada 2018 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Królowej Bony 4 w Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ulicy Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2018-11-13 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-13 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2018-10-30 10:10:00
PublikującyKinga Czekańska 2018-10-30 10:10:00
Modyfikował(a) Kinga Czekańska 2018-10-30 10:12:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy 1.63 MBPlik pdf
2. Opis pomieszczeń 1.80 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 13 grudnia 2018r. 00:11:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.