Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48


ZMIANY:
2019-04-05 07:58:13: Dodano plik Dworzec - mapa ewidencyjna.pdf
2019-04-05 07:57:43: Dodano plik Oświadczenie 2 - załącznik nr 4.docx
Więcej >>>
2019-04-05 07:57:14: Dodano plik Oświadczenie 1 - załącznik nr 3.docx
2019-04-05 07:56:33: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 2.docx
2019-04-05 07:55:43: Dodano plik Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
2019-04-05 07:54:48: Dodano plik Regulamin i warunki przetargu.doc
Data składania ofert:
2019-04-30 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-04-05 07:52:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-04-05 07:52:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2019-04-05 07:58:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Regulamin i warunki przetargu 101.50 KbPlik doc
2. Formularz ofertowy - załącznik nr1 45.56 KbPlik doc
3. Wzór umowy - załacznik nr 2 66.77 KbPlik doc
4. Oświadczenie 1 - załacznik nr 3 46.27 KbPlik doc
5. Oświadczenie 2 - załacznik nr 4 46.22 KbPlik doc
6. Mapa ewidencyjna 804.76 KbPlik pdf

Rejestr zmian
 
 

Przetarg  nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i gastronomicznej, rozrywkowej ,klub fitness, siłownia.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu:                                                        24 -  go kwietnia 2019 r.
                                                                                                                 o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale :                             
 
1.   przy ul. Grzegorza z Sanoka 2                   lokal o łącznej powierzchni użytkowej:
 w Sanoku                                                      302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.
Branża ograniczona:
gastronomiczna, rozrywkowa, klub fitness,
siłownia.
Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, gazową, c.o. z kotłowni
lokalnej oraz  wod.- kan.
Cena wywoławcza: 1,40 zł/m2.
Wadium: 424,10 zł (słownie: czterysta
dwadzieścia cztery złote 10/100).
 
2. przy ul. Zaułek Dobrego
    Wojaka Szwejka  1                                        lokal o łącznej powierzchni: 132,58 m2,
 w Sanoku                                                       składający się z trzech pomieszczeń,
                                                                       i wc.                                                                                                                                                 Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Branża dowolna z wyłączeniem
usług uciążliwych i handlu odzieżą
używaną.
Cena wywoławcza: 26,00 zł/m2
Wadium: 3.447,00 zł (słownie: 
trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem   złotych 00/100).
 

UWAGA!!!

 
Wadium za lokale położone przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 i ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   23 - go kwietnia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 23 – go kwietnia 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
 
 
 
 
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22,            w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 19 i 23 kwietnia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Grzegorza z Sanoka 2         i ul.  Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku łącznie z udostępnieniem  ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7,  w Sanoku, tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia       w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
-           którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich
zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
 
Data składania ofert:
2019-04-23 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-23 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-04-09 12:11:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-04-09 12:11:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-02 14:43:35: Dodano plik PRZETARG HORN.pdf
Data składania ofert:
2019-04-16 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-16 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2019-04-02 14:41:00
PublikującyAdmin Administrator 2019-04-02 14:41:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2019-04-02 14:43:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PRZETARG HORN - Treść 206.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian

 
 

PRZETARG    NIEOGRANICZONY

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na

dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65           w Sanoku oznaczonych numerem:
 
branża: dowolna
 
 
 
45. pow. użytkowa:11,20 m2
46. pow. użytkowa:10,70 m2
51. pow. użytkowa: 11,20 m2
52. pow. użytkowa: 10,70 m2
53. pow. użytkowa: 10,70 m2
54. pow. użytkowa: 10,70 m2
55. pow. użytkowa: 10,70 m2
56. pow. użytkowa: 11,20 m2
69. pow. użytkowa: 10,70 m2
70. pow. użytkowa: 10,70 m2
71. pow. użytkowa: 10,70 m2
75. pow. użytkowa: 11,20 m2
76. pow. użytkowa: 10,70 m2
77. pow. użytkowa: 10,70 m2
78. pow. użytkowa: 10,70 m2
79. pow. użytkowa: 11,20 m2
80. pow. użytkowa: 10,70 m2
 
 
Cena wywoławcza za m2 kiosku handlowego w branży dowolnej przy ul. Lipińskiego wynosi: 1,00 zł.
Wadium za poszczególny kiosk przy ul. Lipińskiego  w Sanoku oznaczony nr:
 
45 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
46 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
51 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
52 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
53 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
54 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
55 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
56 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
69 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
70 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
71 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
75 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
76 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
77 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
78 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
79 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 (słownie: jedenaście złotych 20/100),
80 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
 
Wadium należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 9 - go kwietnia 2019 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2019 r do godziny 1500.
 
Uwaga !!!
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu   10 kwietnia  2019 r.   o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 Sala Herbowa.
Kioski  zostaną udostępnione do oglądania w dniach: 8 i 9 kwietnia 2019 r. po wcześniejszym (nr telefonu: 46-512-91) telefonicznym uzgodnieniu z Administratorem obiektu, tj. Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 22.
 
W celu obejrzenia kiosków należy zgłosić się do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Konarskiego 22.
Informacji o przetargu udziela  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 7  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do  kiosków objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za kiosk handlowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych     w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2019-04-09 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-09 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-03-25 08:21:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-03-25 08:21:00

Rejestr zmian
 
 

Przetarg  nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i gastronomicznej, rozrywkowej ,klub fitness, siłownia.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu:                                                        3 -  go kwietnia 2019 r.
                                                                                                                 o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale :                             
 
1.   przy ul. Grzegorza z Sanoka 2                   lokal o łącznej powierzchni użytkowej:
 w Sanoku                                                      302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.
Branża ograniczona:
gastronomiczna, rozrywkowa, klub fitness,
siłownia.
Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, gazową, c.o. z kotłowni
lokalnej oraz  wod.- kan.
Cena wywoławcza: 1,40 zł/m2.
Wadium: 424,10 zł (słownie: czterysta
dwadzieścia cztery złote 10/100).
 
2. przy ul. Rynek 5                                            lokal o łącznej powierzchni: 71,83 m2,
w Sanoku                                                      składający się z dwóch pomieszczeń,
                                                                       i wc.                                                                                                                                                 Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Branża dowolna z wyłączeniem
usług uciążliwych i handlu odzieżą
używaną.
Cena wywoławcza: 8,90 zł/m2
Wadium: 639,30 zł (słownie: 
sześćset trzydzieści dziewięć złotych 30/100).
 

UWAGA!!!

 
Wadium za lokale położone przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 i ul. Rynek 5 Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   2 - go kwietnia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 2 – go kwietnia 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
 
 
 
 
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22,            w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 1 i 2 kwietnia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Grzegorza z Sanoka 2         i ul. Rynek 5 w Sanoku łącznie z udostępnieniem  ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7,  w Sanoku, tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia       w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
-           którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich
zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
 
Data składania ofert:
2019-04-02 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-02 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-03-15 14:29:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-03-19 14:29:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-03-25 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-01-22 08:30:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-01-22 08:30:00

Rejestr zmian
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy  ul. Żurawiej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 2544 o powierzchni 0,0817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza - 62 350,00 zł   Wadium - 6 200,00 zł
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 23.01.2019r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy  ul. Kruczej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2540 o powierzchni  0,1060 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 40 000,00 zł    Wadium –  4 000,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 13.10.2017r., 21.02.2018r.,  20.06.2018r., 29.08.2018r. i 12.12.2018r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „KRUCZA - I” terenu położonego                      w dzielnicy Dąbrówka w Sanoku, uchwalonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06  z dnia 27 lipca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16.08.2006 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez  nieruchomość przebiega rurociąg gazowy DN 200, który może ograniczyć możliwość zabudowy.
 
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w miejscowości Olchowa, gm. Zagórz, oznaczonej jako działka nr 188 o pow. 0,0853 ha objętej księgą wieczystą nr KS1S/00030009/2. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 7 815,00 zł    Wadium -  800,00 zł
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174  z późn.zm. ).Poprzednie przetargi odbyły się w dniu:  29.05.2018r., 29.08.2018r. i 12.12.2018r.
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Przetargi odbędą się w dniu 26 marca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 2544 o pow. 0,0817 ha, położona  przy ul. Żurawiej.
 • Godz. 920 działka nr 2540 o pow. 0,1060 ha, położona przy ul. Kruczej,
 • Godz. 940 działka nr 188 o pow. 0,0853 ha, położona w miejscowości Olchowa, gm. Zagórz.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 21 marca 2019 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości  i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,  w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka   nr  85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych   z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu   z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne i przetargi”).
Data składania ofert:
2019-03-21 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-02-22 09:03:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-02-22 09:03:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: przemysłowej, handlowej, usługowej, spożywczej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 13 - go marca 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 

 1. przy ul. Kościuszki 9 w Sanoku              

Lokal o łącznej powierzchni: 19,41 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 26,00 zł/m2
Wadium: 504,70 zł (słownie: pięćset cztery złote 70/100).
 

 1. przy ul. Rynek 5 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 71,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Branża przemysłowa, handlowa, usługowa, spożywcza z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 11,20 zł/m2
Wadium: 804,50 zł (słownie: osiemset cztery złote 50/100).
 

UWAGA!!!

W lokalu przy ul. Kościuszki 9 o powierzchni 19,41 m2 znajduje się wewnętrzna zabudowa kasy stanowiąca własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczona do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, zabudowa zostanie usunięta.
 

UWAGA!!!

Wadium za lokale położone przy ul. Kościuszki 9 i ul. Rynek 5, w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 12 - go marca 2019 roku.
 
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 12 - go marca 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13-46-51-291 w dniach: 11 i 12 marca 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Kościuszki 9 i ul. Rynek 5 w Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2019-03-12 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-12 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-02-26 10:30:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-02-26 10:31:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i gastronomicznej, rozrywkowej, klub fitness, siłownia.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 6 -  go marca 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 

Przedmiotem przetargu są lokale:
 

 1. przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku        

Lokal o łącznej powierzchni: 74,49 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 6,20 zł/m2
Wadium: 461,80 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 80/100).
 

 1. przy ul. Jagiellońskiej 47/4 w Sanoku                         

Lokal o łącznej powierzchni: 44,55 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc oraz zaplecza magazynowego.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 11,00 zł/m2
Wadium: 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 

 1. przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.
Branża ograniczona: gastronomiczna, rozrywkowa, klub fitness, siłownia.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, c.o. z kotłowni lokalnej oraz  wod.- kan.
Cena wywoławcza: 1,40 zł/m2.
Wadium: 424,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote 10/100).
 

UWAGA!!!

Wadium za lokale położone przy ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. Grzegorza z Sanoka 2 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 5 - go marca 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 5 – go marca 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 4 i 5 marca 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. Grzegorza z Sanoka 2 Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetarg
Data składania ofert:
2019-03-05 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-05 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-02-20 08:20:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-02-20 08:20:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: przemysłowej, handlowej, usługowej, spożywczej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 20 - go lutego 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:                        
 

 1. przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku                             

Lokal o łącznej powierzchni: 86,70 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan. oraz  centralne ogrzewanie etażowe.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza 21,00 zł/m2
Wadium: 1.820.70 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych 70/100).
 

 1. przy ul. Kościuszki 9 w Sanoku   

Lokal o łącznej powierzchni: 19,41 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 52,00 zł/m2
Wadium: 1.009,30 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięć złotych 30/100).
 

 1. przy ul. Rynek 5 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 71,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Branża przemysłowa, handlowa, usługowa, spożywcza z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 22,40 zł/m2
Wadium: 1.609,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 60/100).
 

 1. przy ul. 3 Maja 4 w Sanoku          

Lokal o łącznej powierzchni: 22,60 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz wod.kan.
Cena wywoławcza: 26,50 zł/m2
Wadium: 598,90 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100).
 
UWAGA!!!
W lokalu przy ul. Kościuszki 9 o powierzchni 19,41 m2 znajduje się wewnętrzna zabudowa kasy stanowiąca własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczona do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, zabudowa zostanie usunięta.

UWAGA!!!
Wadium za lokale położone przy ul. 3 Maja 1, ul. Kościuszki 9, ul. Rynek 5, ul. 3 Maja 4 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 19 - go lutego 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 19 - go lutego 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 18 i 19 lutego 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. 3 Maja 1, ul. Kościuszki 9, ul. Rynek 5, ul. 3 Maja 4 w Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2019-02-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-19 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-02-06 10:05:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-02-06 10:05:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 22 kwietnia 2019r. 16:05:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.