Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48


ZMIANY:
2018-04-11 13:06:25: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-04-05 15:25:41: Dodano plik PRZETARG HORN aktualny zdjęcie.pdf
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.
Data wpłaty wadium:
2018-04-16 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-05 15:20:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-05 15:20:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-11 13:06:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść przetargu 317.29 KbPlik pdf
2. Wzór umowy 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-14 15:02:53: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-05-14 15:01:53: Dodano plik PRZETARG.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-05-14 14:59:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-05-14 14:59:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-05-14 15:02:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg - treść 388.11 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-03-25 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-01-22 08:30:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-01-22 08:30:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: przemysłowej, handlowej, usługowej, spożywczej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 20 - go lutego 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:                        
 

 1. przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku                             

Lokal o łącznej powierzchni: 86,70 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan. oraz  centralne ogrzewanie etażowe.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza 21,00 zł/m2
Wadium: 1.820.70 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych 70/100).
 

 1. przy ul. Kościuszki 9 w Sanoku   

Lokal o łącznej powierzchni: 19,41 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 52,00 zł/m2
Wadium: 1.009,30 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięć złotych 30/100).
 

 1. przy ul. Rynek 5 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 71,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Branża przemysłowa, handlowa, usługowa, spożywcza z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 22,40 zł/m2
Wadium: 1.609,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 60/100).
 

 1. przy ul. 3 Maja 4 w Sanoku          

Lokal o łącznej powierzchni: 22,60 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz wod.kan.
Cena wywoławcza: 26,50 zł/m2
Wadium: 598,90 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100).
 
UWAGA!!!
W lokalu przy ul. Kościuszki 9 o powierzchni 19,41 m2 znajduje się wewnętrzna zabudowa kasy stanowiąca własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczona do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, zabudowa zostanie usunięta.

UWAGA!!!
Wadium za lokale położone przy ul. 3 Maja 1, ul. Kościuszki 9, ul. Rynek 5, ul. 3 Maja 4 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 19 - go lutego 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 19 - go lutego 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 18 i 19 lutego 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. 3 Maja 1, ul. Kościuszki 9, ul. Rynek 5, ul. 3 Maja 4 w Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2019-02-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-19 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-02-06 10:05:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-02-06 10:05:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i gastronomicznej, rozrywkowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 13 - go lutego 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 

 1. przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku                                

Lokal o łącznej powierzchni: 74,49 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 7,80 zł/m2
Wadium: 581,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
 

 1. przy ul. Jagiellońskiej 47/4 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 44,55 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, wc. oraz zaplecza magazynowego.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 13,80 zł/m2
Wadium: 614,80 zł (słownie: sześćset czternaście złotych 80/100).
 

 1. przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.
Branża ograniczona: gastronomiczna, rozrywkowa.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, c.o. z kotłowni lokalnej oraz  wod.- kan.
Cena wywoławcza: 1,40 zł/m2.
Wadium: 424,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote 10/100).

UWAGA!!!

Wadium za lokale położone przy ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. Grzegorza z Sanoka 2 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 12 - go lutego 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 12 – go lutego 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 11 i 12 lutego 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. Grzegorza z Sanoka2 Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2019-02-12 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-12 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-01-28 08:56:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-01-28 08:56:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-02-11 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-11 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-01-11 09:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-01-11 09:12:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-01-21 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-12-21 09:26:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-12-21 09:26:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-01-18 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-18 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-12-21 09:24:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-12-21 09:24:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-12-10 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-11-09 10:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-11-09 10:12:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-12-06 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-11-09 10:02:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-11-09 10:02:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 19 lutego 2019r. 21:48:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.