Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu specjalistycznego marki DAF o numerze rejestracyjnym RSA 02017 przeznaczonego do odbierania i transportu odpadów komunalnych stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.

ZMIANY:
2017-12-06 13:26:00: Dodano plik przetarg samochody DAF.pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  198/2017                             Burmistrza Miasta Sanoka  z dnia 06.12.2017r.
BURMISTRZ MIASTA SANOKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu  specjalistycznego przeznaczonego do odbierania i transportu odpadów komunalnych stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579).
Nazwa sprzedającego:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki DAF o numerze rejestracyjnym RSA 02017.
 
            Dane identyfikacyjne pojazdu:
 
Marka: DAF
Model:            LF 55.300 E5 19.0t
Wersja:            FA E18
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Opis rodzaju pojazdu:            Śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych
Nr rejestracyjny: RSA 02017
Rok produkcji:            2010
Stan:                używany
Nr identyfikacyjny (VIN):     XLRAE55GF0L361088
Data pierwszej rejestracji:      2010/12/29
Wskazanie drogomierza:        42684 km
Kolor powłoki lakierowej kabiny:     Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita: 19000kg
Rodzaj zabudowy:     podwozie zabudowane prasokontenerem MEDIUM SKK EKOCEL
Rodzaj kabiny:           Krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu:   2 / 4x2
Zawieszenie osi przedniej /tylnej /Rozstaw osi:        Resory/resory/4500 mm
Rodzaj silnika:            Z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika:       6687 ccm /210kW (286KM)
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 6/rzędowy
Norma spalin: Euro 5
 
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- Zabudowa MEDIUM SKK EKOCEL
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy regulowana
- Komputer pokładowy
- Obrotomierz
- Stopnie wejściowe podświetlane
- Szyby przyciemnione
- Szyby regulowane elektr.
- Tachograf
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Zderzak stalowy
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Dach regulowany mechanicznie
- Klimatyzacja
Cena wywoławcza netto: 184.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 20.12.2017r. o godz. 1030 w pokoju nr 33 Urzędu Miasta w Sanoku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 198/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 06.12.2017r., w terminie do dnia 19.12.2017r. do godz. 1500, w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki DAF. Nie otwierać przed dniem 20.12.2017r. godz. 1030
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19.12.2017r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
Pozostałe informacje:
 1. Samochód można oglądać w dniach od 11.12.2017r. do 15.12.2017r. w godz. 1300-1500, na terenie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Transprzęt”, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną dodatkowo przeprowadzone negocjacje cenowe.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.
 
Osoby do kontaktów:
Gmina Miasta Sanoka - Anna Kwolek tel. 134663579
      Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt”, Zabłotce 51, 38-500 Sanok. -
       – Grzegorz Zajdel tel. 885661101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2017
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 06.12.2017r.
 
 
……………………………….……………                       …………., dnia ………..……                               
(imię i nazwisko)                                                                    
……………………………….……………                                    
 (adres)
……………………………….……………
 (PESEL/NIP)
……………………………….……………
 
 (telefon kontaktowy)
 
OFERTA
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki DAF, stanowiącym załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 06.12.2017r.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu ciężarowego marki DAF o numerze rejestracyjnym RSA 02017 za
Kwotę netto ……………………………………………………………………………………
VAT ……………………………………………………………………………………………
Kwotę brutto ……………………………………………………………………………………
Słownie brutto …………………………………………………………………………………..
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
 
…………………………………………..
(podpis oferenta)
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  198/2017                             Burmistrza Miasta Sanoka  z dnia 06.12.2017r.
BURMISTRZ MIASTA SANOKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu  specjalistycznego przeznaczonego do odbierania i transportu odpadów komunalnych stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579).
Nazwa sprzedającego:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki DAF o numerze rejestracyjnym RSA 02017.
 
            Dane identyfikacyjne pojazdu:
 
Marka: DAF
Model:            LF 55.300 E5 19.0t
Wersja:            FA E18
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Opis rodzaju pojazdu:            Śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych
Nr rejestracyjny: RSA 02017
Rok produkcji:            2010
Stan:                używany
Nr identyfikacyjny (VIN):     XLRAE55GF0L361088
Data pierwszej rejestracji:      2010/12/29
Wskazanie drogomierza:        42684 km
Kolor powłoki lakierowej kabiny:     Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita: 19000kg
Rodzaj zabudowy:     podwozie zabudowane prasokontenerem MEDIUM SKK EKOCEL
Rodzaj kabiny:           Krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu:   2 / 4x2
Zawieszenie osi przedniej /tylnej /Rozstaw osi:        Resory/resory/4500 mm
Rodzaj silnika:            Z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika:       6687 ccm /210kW (286KM)
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 6/rzędowy
Norma spalin: Euro 5
 
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- Zabudowa MEDIUM SKK EKOCEL
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy regulowana
- Komputer pokładowy
- Obrotomierz
- Stopnie wejściowe podświetlane
- Szyby przyciemnione
- Szyby regulowane elektr.
- Tachograf
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Zderzak stalowy
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Dach regulowany mechanicznie
- Klimatyzacja
Cena wywoławcza netto: 184.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 20.12.2017r. o godz. 1030 w pokoju nr 33 Urzędu Miasta w Sanoku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 198/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 06.12.2017r., w terminie do dnia 19.12.2017r. do godz. 1500, w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki DAF. Nie otwierać przed dniem 20.12.2017r. godz. 1030
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19.12.2017r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
Pozostałe informacje:
 1. Samochód można oglądać w dniach od 11.12.2017r. do 15.12.2017r. w godz. 1300-1500, na terenie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Transprzęt”, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną dodatkowo przeprowadzone negocjacje cenowe.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.
 
Osoby do kontaktów:
Gmina Miasta Sanoka - Anna Kwolek tel. 134663579
      Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt”, Zabłotce 51, 38-500 Sanok. -
       – Grzegorz Zajdel tel. 885661101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2017
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 06.12.2017r.
 
 
……………………………….……………                       …………., dnia ………..……                               
(imię i nazwisko)                                                                    
……………………………….……………                                    
 (adres)
……………………………….……………
 (PESEL/NIP)
……………………………….……………
 
 (telefon kontaktowy)
 
OFERTA
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki DAF, stanowiącym załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 06.12.2017r.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu ciężarowego marki DAF o numerze rejestracyjnym RSA 02017 za
Kwotę netto ……………………………………………………………………………………
VAT ……………………………………………………………………………………………
Kwotę brutto ……………………………………………………………………………………
Słownie brutto …………………………………………………………………………………..
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
 
…………………………………………..
(podpis oferenta)
 
 
 
 
Data składania ofert:
2017-12-19 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2017-12-06 13:24:00
PublikującyPiotr Kutiak 2017-12-21 13:24:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2017-12-06 13:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. przetarg DAF 160.48 KbPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 października 2018r. 13:58:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.