Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

 
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na cele garażowe, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtowstwo przy ul. Poprzecznej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00031733/3, oznaczonej jako działka nr 621/1 o powierzchni dzierżawy 0,0018 ha (0,1869 ha powierzchnia całej działki).
 
Wysokość wywoławczej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 40,32 zł netto / miesięcznie
Wadium – 25,00 zł

 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, o godz. 900 .
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 17 lipca 2018 r. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
 2. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 3. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.
 4. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę, która wygra przetarg o terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie - bez usprawiedliwienia, wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena osiągnięta w przetargu jest stawką miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, do której doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie z własnych funduszy uiszczać wszelkie należności pieniężne, które obciążać będą przedmiot dzierżawy, a w szczególności opłacać podatek od nieruchomości.
 8. Nieruchomość oddawana jest w dzierżawę na podstawie danych z ewidencji gruntów bez okazania jej granic na gruncie.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
 10. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka,  Rynek 1 lub pod numerem telefonu 13 46 52 841 w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „przetargi”).
Data składania ofert:
2018-07-17 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-17 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-06-15 07:38:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-06-15 07:38:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2019r. 21:11:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.