XML
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Sanoka w zakresie załadunku padłych zwierząt lub ich części w miejscu padnięcia zwierzęcia – wskazanym przez Zamawiającego, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia, transporcie zwłok padłych zwierząt środkiem własnym Wykonawcy, utylizacji zwłok zwierzęcia lub jego części.
Przetarg ograniczony

ZMIANY:
2023-11-20 11:29:24: Dodano plik padłe zwierzętadocx.docx

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-11-20 11:26:00
PublikującyKamila Balowska 2023-11-20 11:26:00
Modyfikował(a) Kamila Balowska 2023-11-20 11:29:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe. 16.12 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2023-12-29 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-12-29 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-11-22 12:16:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-11-22 12:16:00

Rejestr zmian
XML
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul.Rynek 7 i ul. Grzegorza 2/4 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-12-05 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-12-05 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-11-20 08:00:00
PublikującyKamila Balowska 2023-11-21 08:28:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-10-31 09:24:07: Dodano plik Załączniki.pdf
Data składania ofert:
2023-11-29 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-11-29 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-10-30 09:17:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-10-31 09:17:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-10-31 09:24:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 752.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul.Jagiellońskiej 14 w Sanoku
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku.
 
Data składania ofert:
2023-11-28 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-11-28 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-10-20 10:19:00
PublikującyKamila Balowska 2023-10-23 10:19:00

Rejestr zmian
XML
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną ( na okres dwóch lat) kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku, przeznaczonych na prowadzenie działalności magazynowej.
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 12,  19, 22, 23, 41, 45,59, 60, 61, 67,68, 69,  położonych przy  ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-11-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-11-21 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-10-25 10:00:00
PublikującyKamila Balowska 2023-10-26 10:01:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-09-11 11:07:40: Dodano plik Załącznik- 870-3, obręb Olchowce.pdf
Data składania ofert:
2023-11-08 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-11-08 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-09-07 11:02:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-09-11 11:02:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-09-11 11:07:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 463.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Grzegorza 2/4 w Sanoku.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Grzegorza 2/4 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  26 - go października 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
-          lokal przy ul. Grzegorza 2/4 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 55,79 m2, składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 40,06 m2, pomieszczenia magazynowego o powierzchni 8,42 m2, wc o powierzchni 2,97 m2, części przynależnego do lokalu korytarza o powierzchni 4,34 m2 . Branża:przemysłowo-handlowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Cena wywoławcza: 25,55 zł/m2 Wadium: 1.425,40 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć złotych 40/100).
-          Wadium za lokal położony przy ul. Grzegorza 2/4 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 25-go października  2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 25 - go października 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 24 i 25 października            2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Grzegorza 2/4                                w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
 • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
Data składania ofert:
2023-10-25 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-25 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-10-10 11:35:00
PublikującyKamila Balowska 2023-10-10 11:35:00

Rejestr zmian
XML
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

ZMIANY:
2023-10-23 14:47:56: Dodano plik Informacja o wyniku przetargu II przetargu vw.pdf
2023-10-23 14:27:15: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2023-09-20 07:27:41: Dodano plik 06_Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu.pdf
2023-09-20 07:27:41: Dodano plik 05_Umowa sprzedaży_vw.pdf
2023-09-20 07:27:41: Dodano plik 04_Oswiadczenie_vw.docx.pdf
2023-09-20 07:27:41: Dodano plik 03_Regulamin przetargu_vw.docx.pdf
2023-09-20 07:27:41: Dodano plik 02_Ogłoszenie o przetargu_vw.docx.pdf
2023-09-20 07:27:41: Dodano plik 01_Zarządzenie_136_2023_na_BIP.docx.pdf
Burmistrz Miasta Sanoka
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż uszkodzonego samochodu marki: Volkswagen, typ model pojazdu: Passat B6 2.0 TDI MR 05

Data składania ofert:
2023-10-19 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-19 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2023-09-19 07:26:00
PublikującyAdmin Administrator 2023-09-20 07:26:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2023-10-23 14:47:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 01_Zarządzenie_136_2023_na_BIP.docx 102.36 KbPlik pdf
2. 02_Ogłoszenie o przetargu_vw.docx 115.38 KbPlik pdf
3. 03_Regulamin przetargu_vw.docx 114.02 KbPlik pdf
4. 04_Oswiadczenie_vw.docx 89.21 KbPlik pdf
5. 05_Umowa sprzedaży_vw 114.21 KbPlik pdf
6. 06_Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu 150.23 KbPlik pdf
7. Informacja o wyniku przetargu 65.19 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 20 w Sanoku
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 20 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  18 - go października 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
-          lokal przy ul. Jagiellońskiej 20 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 30,96 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz c.o. Do lokalu przynależne jest wc do wspólnego użytku z pozostałymi dzierżawcami lokali usytuowanych na parterze budynku przy ul. Jagiellońskiej 20 w Sanoku. Cena wywoławcza: 4,60 zł/m2 Wadium: 142,40 zł (słownie: sto czterdzieści dwa złote 40/100).
-          Wadium za lokal położony przy ul. Jagiellońskiej 20  Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 17-go października  2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 17 - go października 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadum podano bez podatku VAT.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 16 i 17 października            2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Jagiellońskiej 20                                w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
 • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
Data składania ofert:
2023-10-17 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-17 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-09-22 08:00:00
PublikującyKamila Balowska 2023-09-25 14:27:00

Rejestr zmian
XML
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  18 - go października 2023 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
-          lokal przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 46,41 m2, składający się z dwóch pomieszczeń oraz przynależnego wc w części wspólnej budynku. Branża: usługowo-handlowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan. wc. oraz centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Cena wywoławcza: 28,30 zł/m2 Wadium: 1.313,40 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzynaście złotych 40/100).
-          Wadium za lokal położony przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 17-go października  2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 17 - go października 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 16 i 17 października            2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Grzegorza 2/5                                w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
 • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  18 - go października 2023 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
-          lokal przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 46,41 m2, składający się z dwóch pomieszczeń oraz przynależnego wc w części wspólnej budynku. Branża: usługowo-handlowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan. wc. oraz centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Cena wywoławcza: 28,30 zł/m2 Wadium: 1.313,40 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzynaście złotych 40/100).
-          Wadium za lokal położony przy ul. Grzegorza 2/5 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 17-go października  2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 17 - go października 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 16 i 17 października            2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Grzegorza 2/5                                w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
 • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
Data składania ofert:
2023-10-17 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-17 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-09-27 08:46:00
PublikującyKamila Balowska 2023-09-27 08:46:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-09-15 12:31:42: Dodano plik Załączniki.pdf
Data składania ofert:
2023-10-11 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-11 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-09-14 12:26:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-09-15 12:26:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-09-15 12:31:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 857.63 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  4 - go października 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
-          lokal przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 94,78 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc. Branża: przemysłowo-handlowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan, oraz centralne ogrzewanie etażowe.  Cena wywoławcza: 25,55 zł/m2 Wadium: 2.421,60 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 60/100).
 
Uwaga!!!
w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 2  znajdują się:
 • elementy ubraniowe ścienne 26 szt.
 • stół ekspozycyjny 2 szt.
 • stojak z półkami 2 szt.
 • manekiny 7 szt.
 • system monitorujący wewnętrzny 4 szt.
 • rejestrator 1 szt.
 • halogeny 18 szt.
 • lampy sufitowe 17 szt.
 • system kradzieżowy 1 szt.
 • lada sprzedażowa 1 szt.
pozostawione wyposażenie sklepu stanowi własnośc poprzedniego dzierżawcy przeznaczone do
ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania zakupem przez przyszłego dzierżawcę
ww. wyposażenie zostanie usunięte.
-          Wadium za lokal położony przy ul. Jagiellońskiej 2  Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 3-go października  2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 3 - go października 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadum podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 2 i 3 października            2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Jagiellońskiej 2                                w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
 • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-10-03 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-03 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-09-12 09:25:00
PublikującyKamila Balowska 2023-09-12 09:25:00

Rejestr zmian
XML
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego samochodu - rozstrzygnięty

ZMIANY:
2023-09-18 12:33:25: Dodano plik Informacja o przetargu_vw_2023.pdf
Volkswagen, typ model pojazdu: Passat B6 2.0 TDI MR 05, wersja: Comfortline
 
Data składania ofert:
2023-09-15 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-09-15 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2023-08-29 13:27:00
PublikującyAdmin Administrator 2023-08-29 13:27:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2023-09-18 12:33:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 02_Ogłoszenie o przetargu_vw 115.35 KbPlik pdf
2. 03_Regulamin przetargu_vw 114.46 KbPlik pdf
3. 04_Oswiadczenie_vw. 19.67 KbPlik doc
4. 05_Umowa sprzedaży_vw. 22.19 KbPlik doc
5. Informacja o wyniku przetargu 99.37 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-08-03 13:25:44: Dodano plik Ogłoszenie o odwołaniu przetargu.pdf
2023-08-01 11:45:46: Dodano plik Załączniki.pdf
Data składania ofert:
2023-08-30 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-30 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-08-01 11:41:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-08-01 11:41:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-08-03 13:25:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 553.19 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o odwołąniu przetargu 61.22 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Sienkiewicza 2 i ul. 3 Maja 15/3 w Sanoku
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul.Sienkiewicza 2 i ul. 3 Maja 15/3 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-08-22 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-22 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-08-07 12:04:00
PublikującyKamila Balowska 2023-08-07 12:04:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-06-21 15:04:55: Dodano plik Załącznik- 870-3, obręb Olchowce.pdf
Data składania ofert:
2023-08-21 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-21 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-06-21 15:00:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-06-21 15:00:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-06-21 15:04:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 463.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-07-06 10:34:22: Dodano plik Załączniki.pdf

 
Data składania ofert:
2023-08-03 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-03 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-07-06 10:28:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-07-06 10:28:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-07-06 10:34:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 391.37 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku.przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-08-02 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-02 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-07-10 14:03:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-07-10 14:03:00

Rejestr zmian
XML
Zapytanie ofertowe do rozeznania cenowego zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 złotych - usługa związana z wykonaniem ekspertyzy/opinii specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii w celu określenia czy działania właściciela działki o nr. ewid.274/7 obręb Olchowce poprzez nawiezienie ziemi oraz wykonanie odwodnienia z dachu budynku jednorodzinnego do studni zbiorczej i chłonnej doprowadziły do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr. ewid.273/4 obręb Olchowce.

ZMIANY:
2023-07-11 12:01:11: Dodano plik zapty. olchowce wody.docx
Zapytanie ofertowe do rozeznania cenowego zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 złotych - usługa związana z wykonaniem ekspertyzy/opinii  specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii w celu określenia czy działania właściciela działki o nr. ewid.274/7 obręb Olchowce poprzez nawiezienie ziemi oraz wykonanie odwodnienia z dachu budynku jednorodzinnego do studni zbiorczej  i chłonnej doprowadziły do  zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr. ewid.273/4 obręb Olchowce.
Termin składania wniosków:
2023-07-24 15:30:00
Data wpłaty wadium:
2023-07-24 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-07-11 11:54:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-07-11 11:54:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2023-07-11 12:01:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe 19.33 KbPlik doc

Rejestr zmian