XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, przy ul. Grzegorza 8 w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul.  Grzegorza 8 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowo-handlowej. 
Data składania ofert:
2022-05-23 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-23 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-05-06 09:50:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-05-06 09:50:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2022-05-20 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-20 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-04-25 15:10:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-04-25 15:10:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2022-04-28 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-28 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-03-29 10:08:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-03-29 10:08:00

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka jodła, sosna

ZMIANY:
2022-04-12 15:19:43: Dodano plik Załącznik nr 2.docx
2022-04-12 15:19:43: Dodano plik załącznik nr 1 jodła i sosna.docx
Sanok, dnia 12.04.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 46,64 m3 i Sosna w ilości 35,31 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 22.04.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 22.04.2022r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 500,00 zł netto za m3 Jodły i 450,00 zł netto za m3 Sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
W załączeniu:
 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (Załącznik nr  1)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
Data składania ofert:
2022-04-22 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłOrdon-Harłacz Katarzyna 2022-04-11 15:15:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:15:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:19:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 jodła i sosna. 16.40 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2. 15.54 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka Buk

ZMIANY:
2022-04-12 15:16:32: Dodano plik Załącznik nr 2.docx
2022-04-12 15:16:32: Dodano plik Załącznik nr 1 buk.docx
Sanok, dnia 12.04.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 23,13 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 22.04.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 22.04.2022r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 400,00 zł netto za m3 buka.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
W załączeniu:
 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (Załącznik nr  1)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
Data składania ofert:
2022-04-22 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłOrdon-Harłacz Katarzyna 2022-04-11 15:11:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:11:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:16:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 buk. 16.25 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2. 15.54 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Polnej                  w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1540/10 o powierzchni 0.0605 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058045/8. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 66 100,00 zł     Wadium –   6 610,00       Postąpienie -  670,00 zł
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)  do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 3 lutego 2022 r.
 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście                      o nazwie „Jasna - I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIV/185/08, z dnia 3 kwietnia 2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 37 poz. 985 z dnia 5 maja 2008 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Zagórz, obręb Olchowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188 o powierzchni 0.0853 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00030009/2. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
 
Cena wywoławcza – 14 070,00 zł     Wadium –   1 410,00  zł     Postąpienie -  150, 00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 21 marca 2022 r.
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)
 
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania                i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8 o pow. 0.0585 ha  i 778/8 o pow. 0.0002 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058045/8. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 65 940,00 zł   Wadium - 6 600,00 zł  Postąpienie – 660,00 zł
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)  do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzednie przetargi odbył się w dniach: 24.01.2022 r., oraz 14.03.2022 r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście  o nazwie „Jasna - I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIV/185/08, z dnia 03.04.2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 37 poz. 985 z dnia 5 maja 2008r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Przetargi odbędą się w dniu 25 kwietnia 2022 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900  działka nr 1540/10 o pow. 0.0605 ha,  położona przy ul. Polnej w Sanoku, obręb Śródmieście,
 • Godz. 930  działka nr 188 o powierzchni 0.0853 ha, położonej w Gminie Zagórz, obręb Olchowa,
 • Godz. 1000 działki nr: 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8 o pow. 0.0585 ha i 778/8 o pow. 0.0002 ha,                       obręb Śródmieście.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2022 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż
2 dni przed
podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka
nr 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203.
 Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
 
Data składania ofert:
2022-04-21 01:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-21 01:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-03-23 11:40:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-03-23 11:40:00

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka - Buk

ZMIANY:
2022-04-04 08:08:07: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-04-04 08:08:07: Dodano plik Załącznik nr 1 buk.docx

Sanok, dnia 01.04.2022r

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka, woj. podkarpackie

                                                                                                    

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających

w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 23,13 m3.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

1.     Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2.     Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 

3.     Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk.

4.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2022r.

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1.     Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.

2.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 11.04.2022r. o godz. 18.00.

3.     Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4.     O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

5.      Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.

Informacje dodatkowe:

1.     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.     Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 400,00 zł netto za m3 buka.

3.     Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.

4.     Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.     Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

 

Data składania ofert:
2022-04-11 18:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-04-01 08:02:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 08:02:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 08:08:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 buk. 16.89 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.17 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka jodła i sosna
Sanok, dnia 01.04.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                    
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 46,64 m3 i Sosna w ilości 35,31 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 11.04.2022r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 500,00 zł netto za m3 Jodły i 450,00 zł netto za m3 Sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
Data składania ofert:
2022-04-11 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-04-01 08:05:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 08:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załacznik nr 1 jodła i sosna. 17.28 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.17 KbPlik doc
3. załacznik nr 1 jodła i sosna. 17.28 KbPlik doc
4. załącznik nr 2. 16.17 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka - jodła i sosna

ZMIANY:
2022-04-06 09:52:48: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-04-06 09:52:48: Dodano plik załacznik nr 1 jodła i sosna.docx

Sanok, dnia 01.04.2022r

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka, woj. podkarpackie

                                                                                                    

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających

w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 46,64 m3 i Sosna w ilości 35,31 m3.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

1.     Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2.     Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 

3.     Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.

4.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2022r.

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1.     Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.

2.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 11.04.2022r. o godz. 18.00.

3.     Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4.     O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

5.      Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.

Informacje dodatkowe:

1.     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.     Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 500,00 zł netto za m3 Jodły i 450,00 zł netto za m3 Sosny.

3.     Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.

4.     Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.     Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

Data składania ofert:
2022-04-11 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-04-01 09:37:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 09:37:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-06 09:52:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załacznik nr 1 jodła i sosna. 17.28 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.17 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 54,70,71, położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
 
Data składania ofert:
2022-03-22 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-22 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-03-08 15:00:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-03-08 15:00:00

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu Dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku

ZMIANY:
2022-02-24 10:05:11: Dodano plik IMG_20220224_0001.pdf
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu  Dworca Multimodalnego, położonego przy  ul. Lipińskiego 31
Data składania ofert:
2022-03-15 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-15 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-02-24 10:00:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-02-24 10:00:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2022-02-24 10:05:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Mapka 706.15 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31
Data składania ofert:
2022-03-15 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-15 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-02-24 09:56:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-02-24 09:56:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

 
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę gruntu o powierzchni 4,0000 ha, położonego w Sanoku, w okolicach Cmentarza Południowego, stanowiącego część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1781/7 obręb Dąbrówka, o powierzchni całkowitej 6,9421 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00020877/4, na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na cele rolnicze).
Obszar, jaki zostanie objęty umową dzierżawy, zaznaczony jest na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 
Przetarg ogranicza się do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania, bądź inne grunty rolne w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu, tj. na obszarze miasta Sanoka.
(Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo).
 
Przedmiotowa  nieruchomość, w obszarze przeznaczonym do dzierżawy, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą LXXVIII/564/98 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.05.1998 r. Przewiduje on 2 rodzaje użytkowania – „R”-teren rolniczy (ok. 3.35 ha) i „ZC”-teren cmentarza (ok. 0.65 ha).
Dzierżawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie, z wymogami prawidłowej gospodarki, w szczególności do regularnego koszenia.
 
Cena wywoławcza (roczny czynsz dzierżawny)  – 1037,50 zł netto
Wadium – 150,00 zł
Minimalne postąpienie – 15,00 zł
 
Dzierżawca zobowiązany będzie płacić Wydzierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny w wysokości osiągniętej w przetargu, do którego doliczany będzie podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Aktualnie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn.zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.
 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2022 roku, o godz. 900, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 14 marca 2022 r.
 2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dokumentu tożsamości;
 • potwierdzenie wniesienia wadium
 • oświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie (art. 7 ust. 5 pkt. 2 ust. 1 ustawy) potwierdzonego przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta),
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych,
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie miasta Sanoka, w przypadku nieposiadania gruntów rolnych na terenie miasta Sanoka.
 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie:
 • zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 1. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę, która wygra przetarg o terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie z własnych funduszy uiszczać wszelkie należności pieniężne, które obciążać będą przedmiot dzierżawy, a w szczególności opłacać podatek od nieruchomości.
 4. Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt, bez możliwości zwrotu nakładów, może wydzierżawionym gruncie posadowić tymczasowy obiekt o funkcji gastronomicznej.
 5. W przypadku rozwiązania lub zakończenia umowy, Dzierżawca będzie zobowiązany do usunięcia swojego mienia i uporządkowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzierżawiającego. W przypadku niedoprowadzenia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wydzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzierżawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesione, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwrotu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.
 6. Nieruchomość oddawana jest w dzierżawę na podstawie danych z ewidencji gruntów, bez okazania jej granic na gruncie.
 7. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 8. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew kub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów.
 10. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
 11. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Sanoka, Sanok, Rynek 1, pokój nr 51, lub pod numerem telefonu 13 46 52 841, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki od 730 do 1730, we wtorki, środy i czwartki od 730 do 1530, w piątki od 730 do 1330.
 
Termin składania wniosków:
2022-03-14 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-14 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-02-17 09:00:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-02-18 09:56:00

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej                   w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8  o pow. 0.0585 ha  i 778/8 o pow. 0.0002 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058045/8. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 65 940,00 zł   Wadium - 6 600,00 zł  Postąpienie – 660,00 zł
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)  do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 24.01.2022 r.
 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście                      o nazwie „Jasna - I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIV/185/08, z dnia 03.04.2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 37 poz. 985 z dnia 5 maja 2008r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2022 roku, o godzinie 900
w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku:                  83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać  w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 9 marca 2022 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż
2 dni przed
podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka
nr 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  (t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ).
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
 
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
 
 
 
 
Data składania ofert:
2022-03-09 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-09 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-02-08 14:46:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-02-08 14:47:00

Rejestr zmian
XML
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2022-02-23 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-23 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-01-27 09:13:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-01-27 09:13:00

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 52,53,62, położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
Data składania ofert:
2022-02-08 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-08 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-01-24 17:24:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-01-24 17:24:00

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31
Data składania ofert:
2022-02-01 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-01 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-01-17 12:12:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-01-17 12:12:00

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu Dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku

ZMIANY:
2022-01-13 14:25:55: Dodano plik IMG_20220113_0001.pdf
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu  Dworca Multimodalnego, położonego przy  ul. Lipińskiego 31
 
Data składania ofert:
2022-02-01 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-01 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-01-13 09:23:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-01-13 09:23:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2022-01-13 14:25:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Mapka 710.47 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: magazynowej. 
Termin składania wniosków:
2022-02-01 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-01 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-01-17 12:15:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-01-17 12:15:00

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2022-01-28 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-01-28 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-12-31 08:25:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-12-31 08:25:00

Rejestr zmian