Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Jagiellońskiej 14, ul. Kościuszki 15,ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2, ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Jagiellońskiej 14, ul. Kościuszki 15 , ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2,  ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Jagiellońskiej 14, ul. Kościuszki 15,  ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2, ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  12 - go kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 
-          lokal przy ul. Jagiellońskiej 14  w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 125,11 m2, składający się z pięciu pomieszczeń oraz wc. Branża: przemysłowo-handlowa z wyłączeniem  handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. i centralne ogrzewanie. Cena wywoławcza: 20,40 zł/m2 Wadium: 2.552,20 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 20/100).
-          lokal przy ul. Kościuszki 15  w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 71,40 m2, składający się z dwóch pomieszczeń oraz wc. do wspólnego użytku z pozostałymi dzierżawcami lokali. Branża: usługowo- handlowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz centralne ogrzewanie sieciowe. Cena wywoławcza: 28,30 zł/m2 Wadium: 2.020,60 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia  złotych 60/100).
-          lokal przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 44,05 m2, składający się z trzech pomieszczeń i korytarza. Branża: magazynowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod. kan. oraz centralne ogrzewanie.  Cena wywoławcza: 5,70 zł/m2 Wadium: 251,10 zł (słownie: dwieście piećdziesiat jeden złotych 10/100).
-          lokal przy ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 70,71 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i zaplecza z wc. Branża: kulturalno-oświatowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wod. kan. Cena wywoławcza: 7,17 zł/m2 Wadium: 507,00 zł (słownie: pięćset siedem złotych 00/100).
 
-          Wadium za lokale położone przy ul. Jagiellońskiej 14, ul. Kościuszki 15 , ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2, ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 11-go kwietnia 2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 11- go kwietnia 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 7 i 11-go  kwietnia 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalach przy ul. Jagiellońskiej 14, ul. Kościuszki 15, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2, ul. Franciszkańskiej 4  w Sanoku  łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
Data składania ofert:
2023-04-11 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-04-11 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-03-27 14:34:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-03-27 14:34:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 02 października 2023r. 19:33:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.