Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-10-16
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-10-19 11:54
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-10-19 11:58
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-09-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-09-29 10:41
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-09-29 10:45
Komisja Okręgowa Nr 138 w Sanoku podaje obwieszczenia z dnia 05 wrzesnia 2023 r.:
 - o nieprzeprowadzaniu wyborów w kręgu wyborczym,
 - listę osób wybranych na członka Rady Powiatowej w powiecie sanockim.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-09-05
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-09-06 11:57

Załączniki:

pismo_MRiRW Plik pdf 118.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-08-31
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-08-31 11:25
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-08-31 11:27
Komisja okręgowa nr 138 Sanok-Miasto informuje, że spis członków Podkarpackiej Izby Rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad powiatowych, zarządzonych na dzień 24.09.2023 r., dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta w Sanoku, pok. 50 lub 51, w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-08-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-08-25 12:20
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-08-18
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-08-18 14:00

Załączniki:

Wybory 2023 - ogłoszenie Plik pdf 106.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2023-05-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-05-23 13:38
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2023-05-23 13:39
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, że wydłużony został do dnia 23.11. br. termin składania wniosków do ARiMR o pomoc dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzysnych zjawisk atmosferycznych. Informacje i wniosek dostępne są pod adresem:  
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2022-11-17
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-11-17 14:34
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-11-17 14:34
Informacja o możliwości uzyskania pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych w 2022 r. suszą, gradem, nawalnym deszczem,ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną: 
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2
Termin składania wniosków o pomoc: 15.11.2022 r.   
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2022-10-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-10-25 12:08
https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-15-29-07-2022,440,1.html

Załączniki:

AKR_plakat_A3 Plik pdf 972.95 KB
AKR_ulotka_A5 Plik pdf 2.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2022-07-20
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-07-20 12:59
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-07-20 13:02
Informacje o zasadach przyznawania odszkodowań oraz wniosek dostęny na stronie internetowej ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/rusza-pomoc-kleskowa-dla-poszkodowanych-w-2021
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 do 30 czerwca 2022r. w biurach powiatowych ARiMR
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2022-06-16
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-06-16 11:25
Nowy wzór wniosku do zgłaszania szkód łowieckich. Wniosek należy kierować na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marsząłkowskiego:
elektronicznie rolnictwo@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 69 26, 17 860 67 57, 17 747 66 67,17 747 67 12, 17 747 63 52, 17 860 67 18, 17 860 67 19
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-07-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-07-30 12:45
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-07-30 12:47
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-07-21
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-07-21 10:40
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-07-21 10:45

Załączniki:

Europejska Strategia Leśna Plik pdf 200.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-06-25 12:43
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-06-25 13:02
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-06-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-06-15 14:03
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-06-15 14:05

Załączniki:

informacja o pomocy Plik pdf 19.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-06-02
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-06-02 14:42
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-06-02 14:44
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-05-31
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-05-31 14:13
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-05-31 14:15
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-04-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-04-15 10:51
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-04-15 10:55

Załączniki:

Podkarpacki Naturalny Wypas III Plik pdf 307.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-02-23
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-02-23 14:46
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-02-23 14:48

Załączniki:

Informacja o konsultacjach Plik pdf 210.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-02-04
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-02-04 10:26
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-02-04 10:28
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-12-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-12-30 14:08
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-12-30 14:16
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-12-03
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-12-03 13:58
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-12-03 14:02

Załączniki:

polowania zbiorowe 2020-2021 Plik pdf 355.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-10-22
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-10-22 14:47
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-10-22 14:49
W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 174   z późn. zm.) o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Działając na mocy art. 28 tej ustawy Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta wniosek                            o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.
 

Załączniki:

Nowe obowiązki Burmistrza Plik pdf 122.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-08-28
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-08-28 11:48
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-08-28 11:51

W związku z wystąpieniem na terenie miasta Sanoka gwałtownych burz i opadów deszczu, poszkodowani rolnicy chcący starać się o wsparcie z budżetu państwa, powinni niezwłocznie złożyć w Urzędzie Miasta Sanoka pisemne wnioski o oszacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych na skutek wspomnianych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (formularz wniosku w załączniku).
W przypadku strat w produkcji roślinnej, powierzchnia upraw rolnych podawana we wniosku o oszacowanie szkód powinna być zgodna z wnioskiem składanym przez rolnika do ARiMR
o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2020 (kopię wniosku
o płatności należy dołączyć do wniosku o oszacowanie szkód), przy czym należy zaznaczyć że minimalna powierzchnia danej uprawy która podlega szacowaniu, nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
Szacowania strat dokonuje Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Sanok w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
W skład Gminnej Komisji wchodzi przynajmniej po jednym przedstawicielu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Urzędu Miasta Sanoka.
Gminna Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie:
  1. do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania szkód, tj.
  • od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
  • nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, lub
  • nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody, umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach
2. dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego):
  • po raz pierwszy – do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.
Z przeprowadzonego oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym Gminna Komisja sporządza protokół, który w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód przekazuje Wojewodzie Podkarpackiemu, celem potwierdzenia wystąpienia szkód (w przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub 3350 zł w środkach trwałych).
Po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych i sporządzeniu protokołów, poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:
  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 ze zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
Informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka, pokój nr 51, parter, tel.: (13) 46 52 840 oraz na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie pod adresem:https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/informacja-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode-celem-szacowania-szkod-w-gospodarstwach-rolnych/

Załączniki:

klauzula Plik doc 11.17 KB
wniosek rolnika Plik doc 92.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-06-25 08:03
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-06-25 08:08
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-06-25 14:29
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-06-25 14:31
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-06-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-06-15 15:26
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-06-15 15:28
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-05-19
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-05-19 09:32
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-05-19 09:36

Załączniki:

pomoc z PROW dla rolników Plik pdf 129.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-05-05
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-05-05 09:43
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-05-05 09:46
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2020-05-05
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-05-05 09:47
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2020-05-05 09:52
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 17:37:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.