Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-06-25 14:29
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-06-25 14:31

W związku z wystąpieniem na terenie miasta Sanoka gwałtownych burz i opadów deszczu, poszkodowani rolnicy chcący starać się o wsparcie z budżetu państwa, powinni niezwłocznie złożyć w Urzędzie Miasta Sanoka pisemne wnioski o oszacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych na skutek wspomnianych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (formularz wniosku w załączniku).
W przypadku strat w produkcji roślinnej, powierzchnia upraw rolnych podawana we wniosku o oszacowanie szkód powinna być zgodna z wnioskiem składanym przez rolnika do ARiMR
o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2020 (kopię wniosku
o płatności należy dołączyć do wniosku o oszacowanie szkód), przy czym należy zaznaczyć że minimalna powierzchnia danej uprawy która podlega szacowaniu, nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
Szacowania strat dokonuje Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Sanok w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
W skład Gminnej Komisji wchodzi przynajmniej po jednym przedstawicielu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Urzędu Miasta Sanoka.
Gminna Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie:
  1. do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania szkód, tj.
  • od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
  • nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, lub
  • nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody, umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach
2. dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego):
  • po raz pierwszy – do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.
Z przeprowadzonego oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym Gminna Komisja sporządza protokół, który w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód przekazuje Wojewodzie Podkarpackiemu, celem potwierdzenia wystąpienia szkód (w przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub 3350 zł w środkach trwałych).
Po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych i sporządzeniu protokołów, poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:
  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 ze zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
Informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka, pokój nr 51, parter, tel.: (13) 46 52 840 oraz na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie pod adresem:https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/informacja-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode-celem-szacowania-szkod-w-gospodarstwach-rolnych/

Załączniki:

klauzula Plik doc 11.17 KB
wniosek rolnika Plik doc 92.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-06-25 08:03
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-06-25 08:08
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-06-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-06-15 15:26
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-06-15 15:28
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-05-19
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-05-19 09:32
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-05-19 09:36

Załączniki:

pomoc z PROW dla rolników Plik pdf 129.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-05-05
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-05-05 09:43
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-05-05 09:46
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-05-05
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-05-05 09:47
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-05-05 09:52

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK Plik pdf 574.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-04-03
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-04-03 11:33
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-04-03 11:36

Załączniki:

Restrukturyzacja małych gospodarstw Plik pdf 493.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-03-31
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-03-31 12:15
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-03-31 12:18
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-03-19
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-03-19 10:23
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-03-19 10:28
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2020-01-13
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-01-13 16:19
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2020-01-13 16:22
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-12-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-12-30 13:13
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-12-30 13:18

Załączniki:

Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Plik pdf 120.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-10-08
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-10-08 08:40
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-10-08 08:44

Załączniki:

Protokół Plik pdf 365.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-07-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-25 11:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-25 11:22

Załączniki:

Obwieszczenie 2 Plik pdf 345.76 KB
Obwieszczenie Plik pdf 334.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-07-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-12 09:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-25 11:19

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 266.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 13:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-25 11:15
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 13:08
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 13:08

Załączniki:

Uchwała Nr 1 Plik pdf 169.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 12:57
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 12:58
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-06-25
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 13:03
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-25 13:03
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-05-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:29
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:31
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-05-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 10:04
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 10:05
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-05-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:44
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:51
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-05-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:38
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:42
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-05-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:35
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-05-30 09:37
Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy
z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2017, poz. 1295 ze zm.), szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone na terenie miasta Sanoka przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Oddział łowiectwa i rybactwa, Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.17 747 67 70.
 
Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej dostępny jest do pobrania na stronie internetowej ww. urzędu: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/1367-szkody-lowieckie.
 
 

Załączniki:

wniosek-zgłoszenie szkody Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2018-07-13
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-07-13 10:02
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-07-13 10:07
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-08-14
data dodania: 2020-08-14
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 15 sierpnia 2020r. 04:03:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.