Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr LXVII/527/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 9.11.2010r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sanoka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom nienależacym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVII/526/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 9.11.2010r.  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Sanocki Park Dziedzictwa Kulturoweg. Etap VII- Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/525/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r.  w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku

Załączniki:

Uchwała tygodnik 27.10.2010.docx Plik doc 13.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/524/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyreksji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/523/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/522/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r.  w sprawie sprzedaży częsci nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz SAN- TECH k.Długosz, L.Furmanek, S.Gładysz

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/521/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz Państwa Elżbiety i Michała Biłasów działka nr 344/90 o pow. 1192m2

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/520/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r.  w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, któe utworzą rachunki dochodów

Załączniki:

u.docho.doc Plik doc 43.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/518/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Miasta Sanoka i jej jednostkom organizacyjnym, do któych nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania oragnów do tego uprawnionych

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/517/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załączniki:

opłata od posiadania psa.doc Plik doc 30.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/516/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/515/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

podatek od nieruchomości.doc Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/514/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2010

Załączniki:

zmiana budżetu.doc Plik doc 387.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/513/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie dofinansowania kosztów budowy pomnika

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/512/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Sanoku

Załączniki:

Uchwała skargi gimnazjum.doc Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/511/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa dla Pana Prof. dr hab. Feliksa Kiryka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 510 / 10  Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 509 / 10  Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 508 / 10  Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektó aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:

SO.konsultacje.doc Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 507/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie oceny aktulaności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

UCHWAŁA -MPZP.doc Plik doc 58.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/506/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Załączniki:

UCHWAŁA DO STUDIUM.doc Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/505/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową działki nr 582/5
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/504/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową działki nr 631 nr 644/1, nr 644/3

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/503/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/502/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową działka nr 764/53


 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/501/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę parkingu wielopoziomowego w okolicach rynku miejskiego"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/500/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę parkingu wielopoziomowego w okolicach rynku miejskiego"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/499/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010

Załączniki:

uchwała Rady 2010 -budżet.doc Plik doc 177.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-08
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/498/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Sanoka, Rady Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-06
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/497/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12.10.2010r. zmieniająca uchwałę w psrawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Sanoka

Załączniki:

uchwała obowody 2010r..doc Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-11-06
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 10:03:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.