Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XIX/172/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.12.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku miejskiego na terenie Gminy Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIX.172.11.pdf Plik pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-27
Publikujący -

Uchwała Nr XIX/171/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIX.171.11.pdf Plik pdf 556.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-27
Publikujący -

Uchwała Nr XIX/170/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.12.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała XIX.170.11.pdf Plik pdf 1.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-27
Publikujący -

Uchwała Nr XIX/169/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.12.2011r. zmieniająca uchwałę budżetowa na rok 2011
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIX.169.11.pdf Plik pdf 2.89 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-27
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/168/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-168-11 Plik pdf 557.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/167/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-167-11 Plik pdf 7.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/166/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy Wsparcia Programu Emisji Obligacji
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-166-11 Plik pdf 9.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/165/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-165-11 Plik pdf 647.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/164/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczudliki - I" terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-164-11 Plik pdf 5.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie rozwiązania umowy o oddaniu nieruchomości w wieczyste użytkowanie - rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.173.2011 Wojewodzy Podkarpackiego z dnia 2.01.2012 r. dot. stwierdzenia nieważności uchwały
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-163-11 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/161/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-161-11 Plik pdf 523.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/161/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-161-11 Plik pdf 523.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/160/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wójtowstwo miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-160-11 Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-159-11 Plik pdf 1.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/158/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-158-11 Plik pdf 9.72 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Sanoka, sposobu rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-157-11 Plik pdf 5.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/156/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-156-11 Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-155-11 Plik pdf 2.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/154/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-154-11 Plik pdf 1.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVIII/153/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.11.2011r. dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII-153-11 Plik pdf 8.55 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-12-07
Publikujący -

Uchwała Nr XVII/152/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.11.2011r. w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanka o nazwie "Stróżowska - III"
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.11.2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka w zakresie obszaru nr 12
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVII-151-11 Plik pdf 856.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.11.2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka w zakresie obszaru nr 12
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVII-151-11.pdf Plik pdf 856.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.11.2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka w zakresie obszaru nr 12
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVII-151-11 Plik pdf 856.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XVII/150/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.11.2011r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVII-150-11 Plik pdf 1.75 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/149/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-149-11 Plik pdf 1.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/148/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-148-11 Plik pdf 2.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/147/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Sanoku przy ul. Kochanowskiego 2
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-147-11 Plik pdf 751.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/146/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na terenie miasta Sanoka na lata 2011-2013
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-146-11 Plik pdf 17.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/145/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-145-11 Plik pdf 6.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 24 maja 2022r. 22:40:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.