Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XXXIV/302/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Burmistrza Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV.302.12.pdf Plik pdf 774.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIV/301/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV.301.12.pdf Plik pdf 951.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIV/300/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV.300.12.pdf Plik pdf 4.86 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIV/299/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka - Uchylona Uchwała Nr XXXVI/307/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.01.2013 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIV/298/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV.298.12.pdf Plik pdf 4.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIV/297/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2012
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV.297.12.pdf Plik pdf 7.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/296/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik - w części uchylona Uchwałą XXVII/6574/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunowej w Rzeszowie
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.296.12.pdf Plik pdf 777.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/295/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.295.12.pdf Plik pdf 1.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/294/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w częsci uchylona  Uchwałą Nr XXVII/6573/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.294.12.pdf Plik pdf 9.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/293/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.293.12.pdf Plik pdf 5.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/292/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.292.12.pdf Plik pdf 3.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/291/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka"
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.291.12.pdf Plik pdf 610.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/290/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka Miasta Sanoka o nazwie "Okulickiego - III"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.290.12.pdf Plik pdf 12.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/289/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.289.12.pdf Plik pdf 1.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/288/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.288.12.pdf Plik pdf 1.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/287/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej  przy ul. Podlaskiej

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.287.12.pdf Plik pdf 514.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/286/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Szczudliki
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.286.12.pdf Plik pdf 2.85 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/285/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Sanoka na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII.285.12.pdf Plik pdf 2.73 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-12-11
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/284/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Miasta Sanoka do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sanoku
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.284.12.pdf Plik pdf 503.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/283/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.283.12.pdf Plik pdf 646.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/282/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.282.12.pdf Plik pdf 523.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/281/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.281.12.pdf Plik pdf 544.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/280/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenie "Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.280.12.pdf Plik pdf 6.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/279/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2012-2017
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.279.12.pdf Plik pdf 7.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/278/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Posada Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.278.12.pdf Plik pdf 1.69 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/277/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.277.12.pdf Plik pdf 606.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/276/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.276.12.pdf Plik pdf 593.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/275/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.275.12.pdf Plik pdf 578.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/274/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.274.12.pdf Plik pdf 1.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -

Uchwała Nr XXXII/273/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości z Powiatem Sanockim
 

Załączniki:

Uchwala Nr XXXII.273.12.pdf Plik pdf 704.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2012-11-23
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 maja 2022r. 04:18:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.