Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XLIII/361/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Miasta Sanoka z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie Gminy Krosno
 

Załączniki:

XLIII.361.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 608.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/360/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Dzielnicy Olchowce w Sanoku
 

Załączniki:

XLIII.360.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 981.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/359/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/358/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 120/2, 121 i 122
 

Załączniki:

XLIII.358.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 493.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/357/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn."Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku"
 

Załączniki:

XLIII.357.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 610.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/356/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy konsolidacyjny
 

Załączniki:

XLIII.356.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 845.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/355/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/354/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLII/353/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLII/352/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sproawozdania finansowego za rok 2012

Załączniki:

XLII.352.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 273.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/351/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie  przyznania Nagród Miasta Sanoka za rok 2012
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/350/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie,  jako instytucja partnerska, do realizacji Projektu pn.: „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi (ang. invasivealienspecies, IAS) wzdłuż głównych korytarzy ich rozprzestrzenienia i wnikania w Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie” składanego przez Powiat Sanocki wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona bioróżnorodności biologicznej  i ekosystemów” oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/349/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/348/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Sanoka Nr XXIII/161/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/347/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d.Jednostka Wojskowa -Rozstrzygnięcie nadzorcze znak P-II.4131.2.97.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.07.2013 dot. stwierdzenia nieważności uchwały

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/346/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP "Chrobrego IV terenu położonego w dzielnicy Olchowce miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/345/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/344/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku ul. Gajowa 35
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/343/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Przedsięwzięcia (projektu) pod nazwą "EKO - SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/342/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą "Pomocna dłoń"
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/341/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/340/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r.zmieniająca uchwałę budżetowa na rok 2013
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-06-03
Publikujący -

Uchwała Nr XL/339/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Koło Łowieckie "Jarząbek"
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.339.13.pdf Plik pdf 485.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/338/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej pamięci Żydów pomordowanych w latach II wojny światowej w Sanoku
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.338.13.pdf Plik pdf 930.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/337/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie podpisania umowy o partnerstwie miast Sanok - Białogród nad Dniestrem
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.337.13.pdf Plik pdf 94.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/336/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/335/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie "Nad Sanem I"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.335.13.pdf Plik pdf 446.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/334/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.334.13.pdf Plik pdf 557.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/333/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.333.13.pdf Plik pdf 993.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/332/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.332.13.pdf Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 30 lipca 2021r. 00:21:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.