Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr LI/421/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:

Uchwała Nr LI.421.13.pdf Plik pdf 495.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr LI/420/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka"
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr LI.420.13.pdf Plik pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr LI/419/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
 

Załączniki:

Uchwała Nr LI.419.13.pdf Plik pdf 690.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa - Etap 1-
 

Załączniki:

Uchwała Nr LI.418.13.pdf Plik pdf 14.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

 

Uchwała Nr LI/417/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. w sprawie MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie "Park Miejski" - Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały P.II.413.2.10.2014

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr LI/416/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. w sprawie MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m.Sanoka o nazwie "Konopnickiej - II"

Załączniki:

Uchwała Nr LI.416.13.pdf Plik pdf 6.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr LI/415/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka nr 1152/2
 

Załączniki:

Uchwała Nr LI.415.13.pdf Plik pdf 470.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr LI/414/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 05.12.2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 

Załączniki:

Uchwała Nr LI.414.13.pdf Plik pdf 3.59 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr L/413/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na członkostwo Gminy Miasta Sanoka w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/412/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014"
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/411/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/410/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/409/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/408/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/407/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/406/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Miasta Sanoka w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/405/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/404/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/403/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie miasta Sanoka do Specjalnej strefy Ekonomicznej Euro - Park - Mielec
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr L/402/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XLVIII/401/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 21.10.2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-31
Publikujący -

Uchwała Nr XLVIII/400/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 21.10.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-31
Publikujący -

Uchwała Nr XLVIII/399/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 21.10.2013r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-31
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/398/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/397/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Posada w Sanoku
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/396/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Dąbrówka w Sanoku

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/395/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Olchowce w Sanoku
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/394/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka położona w obr. Olchowce

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/393/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej obr. Dąbrówka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/392/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu obr. Posada przy ul. Karpackiej

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 24 maja 2022r. 22:54:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.