Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2023-04-25
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2023-04-25 09:19
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2023-04-25 09:22
Informacja o odpadach komunalnych za rok 2021
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2022-06-30
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2022-06-30 09:44
„Burmistrz Miasta Sanoka, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1889 z późn.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1, oraz na stronie internetowej bip.um.sanok.pl zostanie wywieszony Wykaz nr WGS.7114.50.2022 lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie w 2022 roku. Wykaz wywiesza się do publicznego wglądu na okres 3 tygodni, tj. od dnia 13 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022 r.”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2022-05-11
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2022-05-11 08:36
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2022-04-29
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2022-04-29 14:47
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2022-05-09 14:49
wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dn. 17 września 2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2021-09-17
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2021-09-17 13:37
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2021-09-22 13:41
wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dn. 7 maja 2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2021-05-07
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2021-05-07 15:44
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2021-05-10 15:46
Informacja o odpadach komunalnych za rok 2020
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2021-05-07
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2021-05-07 12:36
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2020 r
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2021-04-30
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2021-04-30 07:54
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2021-05-12 07:58

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik xls 43.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2021-04-08
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2021-04-08 09:47
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2021-04-08 09:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2019 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2020-11-24
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2020-11-24 09:44
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2020-12-03 09:47
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2020-10-30
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2021-05-25 08:09
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2020-10-26
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2020-10-26 11:48
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2021-06-09 11:51
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.2010 t.j.) informuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2019-12-10
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2019-12-10 11:27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2018 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2019-04-29
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2019-04-29 11:08
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2019-05-06 08:13
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za listopad 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-12-10
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-12-10 08:49
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:50
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za październik 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-11-05
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-11-05 08:48
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:49
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za wrzesień 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-10-08
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-10-08 08:47
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:47
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za sierpień 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-09-10
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-09-10 08:45
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:46
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za lipiec 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-08-06
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-08-06 08:44
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:45
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za czerwiec 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-07-09
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-07-09 08:43
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:44
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za maj 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-06-01
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-06-01 08:41
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:42
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za kwiecień 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-05-07
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-05-07 08:40
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:41
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.) informuje:
 
  

Załączniki:

informacja odpady Plik pdf 73.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-04-30
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-04-30 10:24
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-28 10:25
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za marzec 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-04-02
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-04-02 08:39
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:40
raport pomiarów jakości powietrza czujników Airly za luty 2018
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2018-03-01
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2018-03-01 08:37
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2018-12-13 08:38
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm ) informuje:
 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Sanoka odbiera Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
 2. Wszystkie odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji RIPOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.
  Odpady zebrane selektywnie przekazywane są do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku. GPZOS prowadzi również zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych), które z kolei przekazuje do instalacji RIPOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, instalacji zastępczej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku oraz na blok kodemeracyjny ORC do MPGK Krosno przy ul. ul. Sikorskiego 19.
  Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie przy ul. Białobrzeska 108
 3. Poziomy:
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania za rok 2016 dla Gminy Miasta Sanoka wynosi: 2,49  %.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2016 wynosi: 40,938 %.
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2016 wynosi 101,421%.
 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. PSZOK (GPZOS) znajduje się przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
Odpady segregowane przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. 900-1700 iw każdą sobotę w godz. 800-1600.
 1.  Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 1. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  1. Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:
 • Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SANBUD” Fedak Maria Sp. J., ul. Targowa 27, 38-500 Sanok,
 • Firma TAJMAX, ul. Jagiellońska 50, 38-500 Sanok,
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., ul. Królowej Bony 10, 38-500 Sanok,
 • Firma Handlowo Usługowa O/Tellux, ul. Jagiellońska 10, 38-500 Sanok,
 • FU MERKURY Sp. z o.o., ul. Krakowska 19, 38-500 Sanok
 • Jeronimo Martns Dystrybucja S.A, ul. Krakowska 2 i 194
 • P-H-U WIR, uL. Podgórze 8, 38-500 Sanok
 • Apteki przy ulicach: Daszyńskiego 3, Piłsudzkiego 10, Traugutta 9, Błonie 1.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2017-07-03
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2017-07-03 10:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-14 08:26
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2016 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2017-04-28
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2017-04-28 12:33
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2017-04-28 12:34
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ) informuje:

1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Sanoka odbiera Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
2. Wszystkie odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji RIPOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. Odpady zebrane selektywnie przekazywane są do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
3. Poziomy:
a. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2015 dla Gminy Miasta Sanoka wynosi: 0 %.
b. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2015 wynosi: 31,09 %.
c. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2015 wynosi 99,49%.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. PSZOK (GPZOS) znajduje się przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
Odpady segregowane przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. 900-1700 i w każdą sobotę w godz. 800-1600.
5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
a. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
5.1. Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:
 • Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SANBUD” Fedak Maria Sp. J., ul. Targowa 27, 38-500 Sanok,
 • Firma TAJMAX, ul. Jagiellońska 50, 38-500 Sanok,
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., ul. Królowej Bony 10, 38-500 Sanok,
 • Firma Handlowo Usługowa O/Tellux, ul. Jagiellońska 10, 38-500 Sanok,
 • FU MERKURY Sp. z o.o., ul. Krakowska 19, 38-500 Sanok
 • Jeronimo Martns Dystrybucja S.A, ul. Krakowska 2 i 194
 • P-H-U WIR, uL. Podgórze 8, 38-500 Sanok
 • Apteki przy ulicach: Daszyńskiego 3, Piłsudzkiego 10, Traugutta 9, Błonie 1.

Załączniki:

Gospodarka Odpadami Plik pdf 135.65 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2016-10-05
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2016-10-05 11:01
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2017-07-03 11:02
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2015 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2016-04-25
Publikujący Piotr Kutiak - WGS 2016-04-29 14:48
Modyfikacja Piotr Kutiak - WGS 2016-04-29 14:50

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014 rok

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2015-04-27
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 11:20:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.