XML
Klauzule informacyjne przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-05-06
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2019-05-06 09:07
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-04-11 12:25