Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół                                                       Sanok, 22. 12. 2008r.
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38                                                .
        


Powiadomienie o wyborze oferty


Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że w trybie konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza poz  przystąpiło 10 oferentów:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-12-23
Publikujący -

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sanoku ul. Jana Pawła II 38


ogłasza:


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ (w oparciu o zarządzenie 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2008r.) dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku i zaprasza do składania ofert.
Do konkursu mogą zgłaszać się podmioty, które mają aktywna listę pacjentów w SPMZPOZ w Sanoku.

Załączniki:

konkurs ofert-lekarz.doc Plik doc 42.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-12-05
Publikujący -

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół                                  Sanok, 31. 10. 2008r.
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38

 

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU  POSTĘPOWANIA

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku odwołuje postępowanie  konkursowe  na świadczenie usług zdrowotnych dla SPMZPOZ w zakresie „zabezpieczenie medyczne dla potrzeb nocnej i świątecznej opieki medycznej” . 


Dyrektor SPMZPOZ
lek. Aleksander Korobczenko

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-11-03
Publikujący -

Sanok, 03. 11. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie 01. 12. 2008 – 31. 12. 2010 (nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Załączniki:

załącznik Plik doc 57.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-11-03
Publikujący -

Sanok, 03. 11. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie 01. 12. 2008 – 31. 12. 2010 (nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Załączniki:

załącznik Plik doc 56.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-11-03
Publikujący -

Sanok, 03. 11. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie 01. 12. 2008 – 31. 12. 2010 (nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych prowadzone będzie przez Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej  Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.

Załączniki:

załacznik Plik doc 57.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-11-03
Publikujący -

Sanok, 29. 10. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
/ Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie 17. 11. 2008 – 31. 12. 2010 (nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ)

Załączniki:

konkurs Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-10-30
Publikujący -

Sanok, 29. 10. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
/ Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie 17. 11. 2008 – 31. 12. 2010 (nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Załączniki:

oferta nocna - dom Plik doc 56.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-10-30
Publikujący -

Sanok, 27. 10. 2008r.

Samodzielny Publiczny Miejski 
Zespół 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku informuje, że w trybie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla SPMZPOZ zostało unieważnione postępowanie na podstawie: art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych   Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".  

Dyrektor SPMZPOZ
lek. Aleksander Korobczenko

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-10-29
Publikujący -
Sanok, 17. 10. 2008r.
 
Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Sanoku

 

 

 Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Załączniki:

Konkurs ofert Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-10-21
Publikujący -
DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sanoku ul. Jana Pawła II 38
 
 
ogłasza:
 
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku i zaprasza do składania ofert.
 
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.10.2008r. do 31.12.2010r.
 

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-09-16
Publikujący -
ZP/ 1 /2008                                                                                                   Sanok, 18. 07. 2008R.
 
 
  
 
Powiadomienie o wyborze oferty
 
 
 
Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że w trybie konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Zabezpieczenie medyczne dla potrzeb nocnej i świątecznej opieki medycznej” przystąpił 1 oferent:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-07-18
Publikujący -
 
  Sanok, 24. 06. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
/ Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie 01. 07. 2008 ? 31. 12. 2010 ( nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych prowadzone będzie przez Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej  Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.

w zakresie: ?Zabezpieczenie medyczne  dla potrzeb nocnej i świątecznej opieki medycznej?
w dniach poniedziałek ? piątek w godzinach 18.00 ? 8.00 dnia następnego, w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 ? 8.00 dnia następnego:
- nocna i świąteczna opieka lekarza poz w warunkach ambulatoryjnych,
- nocna i świąteczna opieka lekarza poz w domu świadczeniobiorcy.
 
Oferty mogą składać podmioty będące Świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który należy pobrać w siedzibie SPMZPOZ w Sanoku. Szczegółowe warunki
i materiały oraz formularz ofertowy można będzie pobrać w siedzibie SPMZPOZ, 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38.
 
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętej kopercie lub paczce z pieczątką oferenta - w siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
do dnia 30. 06. 2008r. do godz. 13.00.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejskiego  Zespołu Podstawowej  Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
dnia 30. 06. 2008r. o godz. 14.00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w siedzibie SPMZPOZ w Sanoku
dnia 30. 06. 2008r.  

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, których wartość przekroczy wartość umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w w/w zakresie świadczeń.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPMZPOZ w Sanoku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga.

z poważaniem

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
lek. med. Aleksander Korobczenko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-06-24
Publikujący -
  Sanok, 17. 06. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie 01. 07. 2008 ? 31. 12. 2010 ( nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych prowadzone będzie przez Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej  Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.

w zakresie: ?Zabezpieczenie medyczne  dla potrzeb nocnej i świątecznej opieki medycznej?
w dniach poniedziałek ? piątek w godzinach 18.00 ? 8.00 dnia następnego, w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 ? 8.00 dnia następnego:
- nocna i świąteczna opieka lekarza poz w warunkach ambulatoryjnych,
- nocna i świąteczna opieka lekarza poz w domu świadczeniobiorcy.
 
Oferty mogą składać podmioty będące Świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który należy pobrać w siedzibie SPMZPOZ w Sanoku. Szczegółowe warunki i materiały oraz formularz ofertowy można będzie pobrać w siedzibie SPMZPOZ, 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38.
 
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętej kopercie lub paczce z pieczątką oferenta - w siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
do dnia 24. 06. 2008r. do godz. 13.00.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejskiego  Zespołu Podstawowej  Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
dnia 24. 06. 2008r. o godz. 14.00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w siedzibie SPMZPOZ w Sanoku
dnia 24. 06. 2008r.  

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, których wartość przekroczy wartość umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w w/w zakresie świadczeń.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPMZPOZ w Sanoku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga.

z poważaniem

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
lek. med. Aleksander Korobczenko

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-06-17
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 19:19:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.