Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Link do postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6cadf4ad-b2a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2023-03-28
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-03-28 15:44
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2023-03-15
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-03-24 11:15
Link do postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-16a03d0d-bf37-11ed-b311-9aae6ad31be8
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2023-03-09
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-03-10 14:50
Postępowanie powtórne.

Link do postępowania na platformie e-zamówienia:
   
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-702d1adf-bc21-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2023-03-06
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-03-06 15:08
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-03-06 15:13
Link do postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c811c076-a7bc-11ed-9236-36fed59ea7dd
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2023-02-08
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-02-09 10:28
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-02-09 10:31
Link do postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4da357f3-8b6d-11ed-b4ea-f64d350121d2
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2023-01-04
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-01-04 13:31
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-01-04 13:33
LINK do Strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fc34351f-8042-11ed-b4ea-f64d350121d2
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-12-27
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-27 09:02
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKatarzyna Ordon-Harłacz2022-12-14
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-15 11:05
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2023-02-06 14:51
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz innych odpadów z terenu Gminy Miasta Sanoka w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-10-10
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-10-19 10:53
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-12 13:57
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-10-03
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-10-11 09:28
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-30 10:38
BZP.271.20.2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Małopolskiej w Sanoku w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanym z brakiem odpowiedniej infrastruktury.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłMarta Przybysz2022-07-13
Publikujący Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-07-13 12:28
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-08-24 12:43
BZP.271.18.2022 Zakup komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - zakup 75 szt. Laptopów.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKatarzyna Ordon-Harłacz2022-07-08
Publikujący Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-07-08 11:38
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-07-29 13:13
Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem terenu – 1 etap

Załączniki:

0 Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 163.00 KB
0 Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 08.07.2022 Plik pdf 39.27 KB
1. SWZ łącznik Sanok. Plik doc 233.36 KB
10. Załącznik nr 9 do SWZ - PFU wraz z załącznikam Plik txt 143.26 MB
11. Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy — zmiana 18.07.2022. Plik doc 163.49 KB
11. Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Plik doc 166.58 KB
12. Załącznik nr 11 do SWZ - Link do postępowania na miniPortalu. Plik doc 101.77 KB
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. Plik doc 109.45 KB
3. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia art. 108 i 109. Plik doc 103.75 KB
4. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia art. 7 ust. 1. Plik doc 106.28 KB
5. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunkówa. Plik doc 108.65 KB
6. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się. Plik doc 106.70 KB
7. Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie Podmiotu. Plik doc 103.95 KB
8. Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych. Plik doc 104.87 KB
9. Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób. Plik doc 105.27 KB
Imformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik pdf 279.60 KB
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 17.08. Plik pdf 91.33 KB
0 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Plik pdf 91.22 KB
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Plik pdf 321.07 KB
0 Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 132.29 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 18.07.2022 Plik pdf 1.29 MB
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r 18.07.2022 Plik pdf 116.31 KB
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 08.07.2022 Plik pdf 648.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-06-27
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-27 11:55
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-02 09:23
Budowa muru oporowego wraz z remontem chodnika drogi gminnej ul. ks. Wołka w Sanoku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-05-16
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-05-17 15:33
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-28 08:57
Adaptacja budynku byłego gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul Lipińskiego, Sanok-Posada

Załączniki:

0 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Plik pdf 91.13 KB
0 Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 147.06 KB
0 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.05.2022 Plik pdf 38.67 KB
0 Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 25.05.2022 Plik pdf 368.35 KB
0 Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 31.05.2022 Plik pdf 365.16 KB
0 SWZ - SOWA. Plik doc 89.38 KB
0 odpowiedzi na zapytania wykonawców 2.06.2022 Plik pdf 768.83 KB
0 ogłoszenie o zmianie SWZ z dnia 2.06.2022 Plik pdf 125.89 KB
0 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.04.2022 Plik pdf 39.30 KB
0 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.05.2022 Plik pdf 35.98 KB
0 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 5.05.2022 Plik pdf 37.58 KB
0 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia11.05.2022 Plik pdf 37.54 KB
0 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia17.05.2022 Plik pdf 37.55 KB
0 ogłoszenie o zmianie treści ZWZ z dnia 5.05.2022 Plik pdf 364.44 KB
0 Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 147.45 KB
1 Załącznik nr 1 Formularz oferty . Plik doc 51.06 KB
10 Załącznik nr 10 - Link do postępowania. Plik doc 33.60 KB
2 Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy. Plik doc 17.81 KB
3 Załącznik nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamowienia Plik txt 16.83 MB
4 Załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy - SOWA. Plik doc 604.18 KB
5 Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa. Plik doc 13.99 KB
6 Załącznik nr 6 Wykaz robót. Plik doc 16.96 KB
7 Załącznik nr 7 Wykaz osób. Plik doc 14.33 KB
8 Załącznik nr 8 Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców. Plik doc 19.90 KB
9 Załącznik nr 9 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Plik doc 58.00 KB
Informacja o uniewaznieniu postępowania Plik pdf 443.55 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców OKNO ODDYMIAJĄCE Plik pdf 26.09 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców OPIS TECHNICZNY S O W A 01 06 2022 Plik pdf 196.83 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Plan sytuacyjny Plik pdf 7.52 MB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców SOWA instalacja elektryczn Plik txt 13.16 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców SOWA stolark Plik txt 608.50 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców SPECYFIKACJA Dźwig elektryczny Plik pdf 29.21 KB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA POSADZKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO. Plik doc 24.81 KB
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 11.05.2022 Plik pdf 1.32 MB
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 17.05.2022 Plik pdf 357.88 KB
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ r. z dnia 29.04.2022 Plik pdf 363.90 KB
Szkoła nr 3 budowlane zmiana z dnia 2.06.2022. Plik xls 28.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-04-20
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:07
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-08-24 12:39
Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Białogórskiej w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego",  etap III - budowa skateparku
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-04-13
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-14 13:00
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-05-27 12:26
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKatarzyna Ordon-Harłacz2022-04-06
Publikujący Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-06 12:11
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-23 14:03
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKatarzyna Ordon-Harłacz2022-03-17
Publikujący Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-03-17 10:08
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-06 13:13
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-02-18
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-02-21 14:16
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-03-04 13:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 09:22:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.