Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Obowiązek szkolny

  • rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
  • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,
  • obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej, publicznej oraz niepublicznej.

Obowiązek nauki – po ukończeniu szkoły podstawowej

  • spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo w formach pozaszkolnych,
  • spełnia się przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych                    i niepublicznych posiadających akredytację,
  • może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą,  w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.

Za spełnianie obowiązku szkolnego i nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spełnianie obowiązku szkolnego (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka  6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje Dyrektor Szkoły Podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Spełnianie obowiązku nauki (obowiązek nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 - 18 lat), kontroluje Prezydent/Burmistrz/Wójt Gminy na terenie której uczeń mieszka.

Ponadto rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie ( art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się również nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

  1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,
  2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9              pkt 2 (uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy) i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły dla dorosłych, OHP, zakłady karne, areszty śledcze).

 

W przypadku braku informacji dotyczącej realizacji obowiązku nauki na wezwanie Burmistrza należy przedłożyć pisemną informację o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 - 18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów poświadczonego przez szkołę.

Druk w/w oświadczenia można pobrać ze strony Urzędu Miasta Sanoka, w zakładce BIP: Edukacja/Realizacja obowiązku nauki

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: wet@um.sanok.pl

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sanoka

 

Podstawa prawna: 

1.    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.) – art. 70.1.

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

3.    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji          (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)

4.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526)

5.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 968)

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKatarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna2020-12-07
Publikujący Katarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna 2020-12-07 13:01
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Klauzula informacyjna RODO Plik pdf 280.92 KB
Oświadczenie rodziców Plik pdf 264.81 KB
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 19:00:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.