Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

kwota dotacji

1

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia"

43 000,00

2

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku)”

90 000,00

3

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży.

4 250,00

4

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

"Zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym, wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność"

40 000,00

5

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku

Wspieranie działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, integracja środowisk kombatanckich”

1 000,00

6

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Aktywacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych – Aktywny Senior”

1 000,00

7

Powiatowe Centrum Wolontariatu
w Sanoku

Współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy wolontariuszy”

1 000,00

8

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sanoku
 

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”

800,00

9

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

"Wspieranie różnych form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, integracja ze środowiskiem zdrowych rówieśników"

1 150,00

10

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”

800,00

11

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

Wspieranie działalności Klubów Seniora, emerytów i rencistów"

800,00

12

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

"Pomoc żywnościowa najuboższym dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym”

1 000,00

13

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

"Pomoc żywnościowa najuboższym dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym”

1 000,00

14

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

Organizacja spotkań mających na celu wsparcie osób zmagających się z chorobami nowotworowymi i ich rodzin"

1 000,00

15

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku

"Wsparcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych a w szczególności pomoc dzieciom z tych rodzin – Spotkania integracyjne dzieci z rodzin wielodzietnych"

1 000,00

16

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacycjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”

 800,00

17

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem "SALUTARIS" Oddział w Sanoku

"„Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”

800,00

18

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sanoku

Wspieranie działalności Klubów Seniora, emerytów i rencistów"

800,00

19

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sanoku

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”

800,00

20

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Integracja i aktywizacja kombatantów – wsparcie działalności koła”

1 000,00

x

x

Razem:

192 000,00

 

 

 

 

 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

kwota dotacji

1

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Sanoku

Wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, dla dzieci ze środowisk wymagających pomocy wychowawczej”

9 000,00

2

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

2 000,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

2 000,00

4

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych"

2 000,00

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych"

2 000,00

6

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS w Sanoku

Wspomaganie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

3 000,00

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

2 650,00

8

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

1 000,00

9

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku

Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów”

4 000,00

10

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Wspieranie tworzenia programów autorskich i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych”

9 000,00

11

Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku

" Edukacja i promowanie trzeźwości w środowisku wolontariatu"

3 000,00

12

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

2 500,00

13

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

"Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii”

3 500,00

14

Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych i dorosłych”

3 000,00

 

15

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku Sanoku

Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym”

4 000,00

 

 

Razem

52 650,00

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Lp

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

kwota dotacji

1.

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Prowadzenie popołudniowego klubu młodzieżowego realizującego zadania profilaktyczne, opiekuńcze i socjoterapeutyczne na terenie Sanoka w 2015r.”

4 000,00

 

 

Razem

4 000,00

 

 

Razem dotacje – kwota 248.650,00

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2016-02-15
Publikujący Elżbieta Futyma - WSO 2016-02-15 10:23
Modyfikacja Elżbieta Futyma - WSO 2016-02-15 10:33
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-12-01
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2022r. 00:53:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.