Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informuję, że w dniu 7. stycznia 2019 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
usług przewozowych polegających na: dowozie uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych w Gminie Miasta Sanoka, do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Sanoka, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu – z Powiatem Sanockim ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w imieniu, którego działa: Pan Maciej Drwięga - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 7.01.2016 r.
Dowóz uczniów odbywać się będzie w okresie od 7.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-01-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-22 13:02
Informuję, że w dniu 22. stycznia 2019 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie: Wykonywanie dowozu dzieci i młodzieży szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe i konkursy pod opieką nauczyciela, w roku 2019 – Travel PL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok.
 
Dowóz uczniów odbywać się będzie w okresie od 22.01.2019 r. do 30.12.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-01-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-22 13:20
Informuję, że w dniu 31 grudnia 2018 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
scalenia i podziału nieruchomości  położonych w Sanoku, obręb geodezyjny Posada,  w rejonie ulicy Ustrzyckiej, o powierzchni ok.4,93 ha, dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1902/5, 1902/6, 1902/9, 1902/10, 1904/7, 1906/4, 1906/7, 1908/5, 1909/5, 1910/2, 1912/2, 1913/2, 1914/2, 1914/6, 1914/8, 1920/4, 1920/7, 1921/2, 1924/2, 1925/2, 1926/2, 1927/2, 1928/2, 1954, 1955, 1956,1957/3, 1961/5, 1961/6, 1965, 1967/7, 1968, 1969/3, 1970/3, 1972/2, 1973, 1974/2, 1975/2, 1976/2, 1977, 1978, 1980, 1981/3, 1982/3, 1983/5, 1983/8, 1984, 1986, 1987, 1992/1, 1992/2, 1992/3, 1992/4, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1997/1, 1997/2, 1997/3, 1997/4, 3257  i 3435, zgodnie      z Uchwałą Nr LVIII/484/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018 r. 
z Maciejem Krokiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Maciej Krok”,   38-500 Sanok, ul. Chełmońskiego 1

 za cenę ofertową 33 00,00 brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100 złotych).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 31.10.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2019-01-02
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-01-02 14:22
Informuję, że w dniu 23 maja 2017 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 58/150, obręb Olchowce, wraz z wykonaniem pomiarów i sporządzeniem rzutów wszystkich znajdujących się na niej budynków.

 
z Maciejem Lorencem, prowadzącym działalność „PROMERIT” Wycena nieruchomości,
38-500 Sanok, ul. Krzywa,5/34 za cenę ofertową 4 800,00 brutto (słownie: cztery tysiące osiemset 00/100 złotych).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 19.06.2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-05-23
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-05-26 09:24
TG.6840.45.2012
 
Informuję, że w dniu 15 maja 2017 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr: 688/10, 688/11, 688/12, 688/15, 688/16, 688/20, 688/21, 688/22, 688/23, 688/24, 688/25, 688/26, położonych przy ul. Biała Góra w Sanoku, obręb Wójtowstwo.
 
z Maciejem Lorencem, prowadzącym działalność „PROMERIT” Wycena nieruchomości,
38-500 Sanok, ul. Krzywa,5/34 za cenę ofertową 680,00 brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 14.06.2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-05-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-05-15 08:40
Informuję,że w dniu 12.05.2017r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie zadania  "Przeprowadzenie procedury wznowienia znaków granicznych działek nr: 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226/1, 2212/3 obręb Posada,        w zakresie wskazanym w załączniku graficznym", z "Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Maciej Krok, 38-500 Sanok, ul.Chełmońskiego 1" na kwotę 2900,00 zł netto.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-05-12
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-05-12 12:31
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-05-12 12:39

TG.6840.7.2017
 
Informuję, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły (Gimnazjum Nr 1), oznaczonej jako działka nr 1193/2, położonej przy ul. Kochanowskiego 2 w Sanoku, obręb Śródmieście (należy wyodrębnić wartość budynku, gruntu oraz wartość naniesień, tj, np. ogrodzenie, utwardzone place, chodniki, boisko sportowe wybudowane w ramach projektu unijnego) oraz określającego wartość wyposażenia szkoły (według zestawienia, które będzie można otrzymać w Gimnazjum Nr 1).*  

 
z Maciejem Lorencem, prowadzącym działalność „PROMERIT” Wycena nieruchomości,
38-500 Sanok, ul. Krzywa,5/34 za cenę ofertową 2 850,00 brutto (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 10.05.2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-04-11
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-04-11 10:23
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-03-14
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-03-14 10:20
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
TG.6840.40.2016
 
Informuję, że w dniu 3 marca 2017 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
Opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej z podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 812 wraz ze stałą stabilizacją granic. Nieruchomość położona jest w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Niecałej,
 
z Krzysztofem Gajczakiem, prowadzącym działalność „Usługi Geodezyjne”,
38-500 Sanok, ul. Piłsudskiego 7/5, za cenę ofertową 1 082,00 brutto (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa 00/100 złote).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 08.05.2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-03-03
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-03-03 10:07
W wyniku zapytania na zakup wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego wyposażenia ICT dokonano rozstrzygnięcia i wybrano firmę:
E-deal Wodnicki spółka jawna, 92-730 Łódź, ul. Maltańska 12
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-29
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-29 09:49
Protokół znajduje się w załączniku

Załączniki:

protokół Plik pdf 1.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-17
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-17 08:10
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-18 08:32
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
TG.6840.14.2016
 
Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
Opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej z podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1625/6 wraz ze stałą stabilizacją granic. Nieruchomość położona jest w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Konopnickiej
 
z Krzysztofem Gajczakiem, prowadzącym działalność „Usługi Geodezyjne”,
38-500 Sanok, ul. Piłsudskiego 7/5, za cenę ofertową 1 189,00 brutto (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć 00/100 złotych).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 21.10.2016 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2016-08-08
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2016-08-08 09:06
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2019r. 04:21:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.