Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


ZMIANY:
2023-03-08 12:19:43: Dodano plik mapa ul. Okołowiczówka.pdf
2023-03-08 12:18:59: Dodano plik mapa Mazurska.pdf
Data składania ofert:
2023-04-10 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-04-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-03-08 12:15:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-03-08 12:15:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-03-08 12:19:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Mapy 1.47 MBPlik pdf
2. Mapa 1.63 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-07 11:19:47: Dodano plik Lipińskiego_dron.jpeg
2023-02-07 11:18:55: Dodano plik wyrys ul. Lipińskiego.pdf
Data składania ofert:
2023-04-06 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-04-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-02-07 11:15:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-02-07 11:15:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-02-07 11:19:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wyrys 1.16 MBPlik pdf
2. Zdjęcie 1.74 MBPlik txt

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Kościuszki 15 i ul. Jagiellońskiej 33 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-03-28 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-03-07 15:22:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-03-07 15:22:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Rynek 16 i ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-03-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-21 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-03-06 16:39:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-03-06 16:39:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-13 17:14:51: Dodano plik IMG_20230213_0001.jpg
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę ( na okres trzech lat) części hallu  Dworca Multimodalnego, położonego przy  ul. Lipińskiego 31
Data składania ofert:
2023-03-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-21 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-02-13 13:23:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-02-13 08:23:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2023-02-13 17:14:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. schemat 2.13 MBPlik image

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2023-03-20 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-02-23 13:39:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-02-23 13:39:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-02-23 13:40:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. mapa poglądowa 2.18 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-01-17 07:57:19: Dodano plik mapa 870-3.pdf
Data składania ofert:
2023-03-20 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-01-17 07:51:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-01-17 07:52:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-01-17 07:57:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wyrys 972.13 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2023-03-16 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-16 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-02-16 09:08:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-02-16 09:08:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-02-16 09:14:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wyrys 1.46 MBPlik pdf
2. Wyrys 1.51 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 - go lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
Data składania ofert:
2023-02-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-21 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-02-02 12:17:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-02-02 12:17:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-16 09:24:16: Dodano plik ul. Okołowiczówka, obreb Dąbrówka.pdf
2023-02-16 09:22:51: Usunięto plik wyrys.pdf
Więcej >>>
2023-01-19 15:16:48: Dodano plik wyrys.pdf
Data składania ofert:
2023-02-20 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-01-19 15:13:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-01-19 15:13:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-02-16 09:24:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wyrys 1.63 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Rynek 16 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  15 - go lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
-          lokal przy ul. Rynek 16 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 34,74 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża: gastronomiczna. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz wod. kan.  Cena wywoławcza: 19,20 zł/m2 Wadium: 667,00 zł (słownie: sześćset sześdziesiąt siedem złotych 00/100).
-          lokal przy ul. Rynek 16 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 64,54 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, korytarza i oddzielnego wc. mieszczącego się w tym samym budynku. Branża: gastronomiczna. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i gazową. Cena wywoławcza: 19,20 zł/m2 Wadium: 1.239,20 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych 20/100).          
Wadium za lokale położone przy ul. Rynek 16 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 14-go lutego 2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 14- go lutego 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 13 i 14-go                 lutego 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalach przy ul. Rynek 16 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-02-14 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-14 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-01-27 10:00:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-01-27 10:00:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul.  Lipińskiego 31 w Sanoku (lokal położony na terenie dworca autobusowego).
Data składania ofert:
2023-02-07 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-07 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-01-19 09:33:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-01-19 09:33:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 12,  19, 22, 23, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70 położonych przy  ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
Data składania ofert:
2023-01-31 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-01-31 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-01-12 13:53:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-01-12 13:53:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-11-22 14:53:36: Dodano plik Lipińskiego_dron.jpeg
2022-11-22 14:52:47: Dodano plik wyrys ul. Lipińskiego.pdf
Data składania ofert:
2023-01-23 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-01-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-11-22 14:51:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-11-22 14:51:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2022-11-22 14:53:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wyrys 1.16 MBPlik pdf
2. Zdjęcie 1.74 MBPlik txt

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul.  Kościuszki 15
Data składania ofert:
2023-01-17 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-01-17 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-01-03 13:59:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-01-03 13:59:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31
Data składania ofert:
2023-01-03 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-01-03 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-12-20 12:13:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-12-20 12:13:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2022-12-29 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-12-29 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-11-02 09:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-11-03 09:13:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 12,  19, 22, 23, 28, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70 położonych przy  ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
Data składania ofert:
2022-12-28 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-12-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-12-09 11:13:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-12-09 11:13:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2022-12-23 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-12-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-11-25 08:55:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-11-25 08:55:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 2 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: biurowej. 
Data składania ofert:
2022-11-29 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-11-29 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-11-15 10:52:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-11-15 10:52:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 05:41:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.