Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek leśny sporządzona dany rok podatkowy na formularzu DL-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć
w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 lub w pokoju nr 17, I piętro, tel. 013 46 52 822.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu w terminie do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego sam dokonuje obliczenia należnego podatku.
Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.),
2018 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr XLIII/363/17 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 3902)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z 2017. poz. 963) – 197,06 zł za 1 m3.
2019 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LIX/492/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4602) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz. 1126) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P. z 2018. poz. 1005) – 191,98 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku w 2019 r. wynosi 42,2356 zł od jednego hektara lasu.
2020 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz. 1126)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018) – 194,24 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku w 2020 r. wynosi 42,7328 zł od jednego hektara lasu.
2021 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz. 1126)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983) – 196,84 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku w 2021 r. wynosi 43,3048 zł od jednego hektara lasu.
2022 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz. 1126)
 • Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M. P. poz. 950) – 212,26 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2022 r. wynosi 46,6972 zł od jednego hektara lasu.
2023 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 • Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. poz. 996) – 323,18 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi 71,0996 zł od jednego hektara lasu.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 17, tel. 13 46 52 822
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany, poprzez złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem. Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłacenia - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy.
Od 2017r. obowiązują indywidylane konta dla podatników poszczególnych podatków lokalnych.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-25
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-25 12:15
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2023-02-13 09:20
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 września 2023r. 01:10:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.