Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podatek leśny, rolny i od nieruchomości - osoby fizyczne
 
Wymagane dokumenty:
Informacja o lasach, gruntach lub o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, rolnym lub od nieruchomości względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć
w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 lub w pokoju nr 24a, I piętro., tel. 13 46 52 821, 13 46 52 865
 
Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.
 
Termin i sposób załatwienia:
Referat Podatkowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji o lasach, gruntach lub o nieruchomościach
i obiektach budowlanych załatwia sprawę poprzez wydanie z upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, rolnego lub od nieruchomości lub nastąpiła zmiana
w sposobie ich wykorzystania, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70)
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333)
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.)
2018 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr XLIII/363/17 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 3902)
 • Uchwała Nr XXV/220/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3413)
 • Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 2017r. poz. 958) – 52,49 zł za 1 q żyta,
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z 2017. poz. 963) – 197,06 zł za 1 m3.
2019 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LIX/492/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4602) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz. 1126) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r. poz. 1105) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1104) formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później
 • Uchwała Nr XXV/220/16 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3413)
 • Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 1004) – 54,36 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2019 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 271,80 zł.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005) – 191,98 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2019 r. wynosi 42,2356 zł od jednego hektara lasu.
2020 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 • Uchwała Nr XIX/123/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 5387)
 • Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r. poz. 1017) – 58,46 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2020 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 292,30 zł.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018) – 194,24 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2020 r. wynosi 42,7328 zł od jednego hektara lasu.
2021 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 • Uchwała Nr XIX/123/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 5387)
 • Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 982) – 58,55 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2021 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 146,375 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 292,75 zł.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983) – 196,84 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2021 r. wynosi 43,3048 zł od jednego hektara lasu.
2022 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 • Uchwała Nr LII/458/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4566)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. poz. 951) – 61,48 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2022 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 153,70 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 307,40 zł.
 • Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M. P. poz. 950) – 212,26 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2022 r. wynosi 46,6972 zł od jednego hektara lasu.

2023 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 • Uchwała Nr LXVIII/603/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4038)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. poz. 995) – 74,05 zł za 1 q żyta.
 • Stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 185,125 zł, od 1 ha pozostałych gruntów - 370,25 zł.
 • Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. poz. 996) – 323,18 zł za 1 m3.
 • Stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi 71,0996 zł od jednego hektara lasu.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 24a, tel. 13 46 52 821, 13 46 52 865
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sanoka
 
Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji. Podatek leśny, rolny i od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Od 2017r. obowiązują indywidualne konta dla podatników  poszczególnych podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 

Załączniki:

Stawki obowiązujące w 2018r., 2019r. - Uchwała Nr XXV/220/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Plik pdf 1.19 MB
Formularz obowiązujący w 2018r. - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - IP-1 Plik pdf 443.15 KB
Formularz obowiązujący w 2019r. - Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - IP-1 Plik pdf 452.86 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 Plik pdf 156.10 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później- Załącznik do Informacji - IN-1 - ZIN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Plik pdf 118.99 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do Informacji - IN-1 - ZIN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Plik pdf 100.09 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do Informacji - IN-1 - ZIN-3 - dane pozostałych podatników Plik pdf 116.57 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Informacja o gruntach - IR-1 Plik pdf 136.89 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IR-1 - ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Plik pdf 120.57 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IR-1 - ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Plik pdf 119.48 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IR-1 - ZIR-3 - dane pozostałych podatników Plik pdf 119.11 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Informacja o lasach - IL-1 Plik pdf 107.22 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IL-1 - ZIL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Plik pdf 95.52 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IL-1 - ZIL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Plik pdf 96.65 KB
Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IL-1 - ZIL-3 - dane pozostałych podatników Plik pdf 117.27 KB
Stawki obowiązujące w 2020 r., 2021 r. - Uchwała Nr XIX/123/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Plik pdf 1.06 MB
Stawki obowiązujące w 2022 r. - Uchwała Nr LII/458/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Plik pdf 412.02 KB
Stawki obowiązujące w 2023 r. - Uchwała Nr LXVIII/603/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Plik pdf 1.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-27
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-27 09:38
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2023-02-13 09:17
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 08:25:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.