Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WYDZIAŁ
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
e- mail: wgp@um.sanok.pl
 
Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej  (WGP)  należy w szczególności:
 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 2. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 3. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami oraz rejestru nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta.
 5. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów na własność Miasta.
 6. Regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych dla nieruchomości niezbędnych do wykupu lub wywłaszczenia oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych.
 7. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 8. Prowadzenie ewidencji mienia oraz sprawozdawczości GUS z zakresu obrotu tymi gruntami.
 9. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów podziału nieruchomości oraz rozgraniczeniu.
 12. Opracowywanie propozycji wysokości opłat adiacenckich oraz egzekwowania należności z tego tytułu.
 13. Scalania gruntów w terenach budownictwa mieszkaniowego.
 14. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 16. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
 17. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ustroju rolnym.
 18. Przyjmowanie oświadczeń i zeznań świadków związanych z pracą w rolnictwie.
 19. Dokonywanie analiz aktualności planów przestrzennych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, jak również wybór obszarów miasta przeznaczonych  do opracowania mpzp czy zmiany „Studium”.
 20. Prowadzenie trybu formalno – prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”.
 21. Przygotowanie założeń do opracowania mpzp oraz zmiany „Studium” wraz z analizami z zakresu kształtowania ładu przestrzennego miasta.
 22. Sprawy lokalizacji inwestycji i nadzoru urbanistyczno – architektonicznego.
 23. Opracowanie analiz urbanistycznych w formie graficznej i opisowej dla wnioskowanych inwestycji.
 24. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych przez wydział.
 25. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność.
 26. Sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.
 27. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji.
 28. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów.
 29. Współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych.
 30. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dóbr kultury zabytków znajdujących się na terenie miasta.
 31. Prowadzenie rejestrów graficznych i opisowych w zakresie prowadzonych spraw.
PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko Imię i nazwisko   Nr telefonu Nr pokoju
Naczelnik Wydziału Krzysztof Ćwiąkała 134652839 50
Zastępca Naczelnika Teresa Kudroń 134652861 50
Stanowisko ds. zbywania nieruchomości Barbara Kapcio 134652849 51
Stanowisko ds. podziałów
i rozgraniczeń nieruchomości
Cecylia Kukla 134652841 51
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
- dzierżawy gruntów miejskich 
Piotr Prajzler 134652841 51
Stanowisko ds. rolnictwa
i leśnictwa
Teresa Kudroń 134652840 51
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
- użytkowanie wieczyste
Agnieszka Mazur 134652841 51
Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki Przestrzennej
 
Mariola Nowak 134652892 54
Robert Mogilany 134652892 54
Tadeusz Koprowski 134652837 54
Stanowisko ds. realizacji planów
zagospodarowania przestrzennego
Małgorzata Ząbkiewicz 134652840 51
Stanowisko ds. opracowywania decyzji Środowiskowych Barbara Teleżyńska - Zagórda 134652838 54

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2019-03-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-15 15:18
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-08-19 12:01
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2024r. 14:01:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.