Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
e- mail: wso@um.sanok.pl
Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich (WSO) należy w szczególności:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 2. Udzielanie informacji adresowej organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, WKU.
 3. Współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych mieszkańców.
 4. Prowadzenie ewidencji osób pozbawionych praw publicznych i obywatelskich.
 5. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców do wyborów powszechnych i referendów.
 6. Koordynacja działań w zakresie przeprowadzania narodowych spisów powszechnych.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
 8. Realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 9. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
 10. Nadzór nad bieżącą działalnością Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych.
 11. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczną, terapeutyczną i interwencyjną.
 12. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 15. Przekazywanie do wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora comiesięcznych informacji dotyczących nowopowstałych  firm działających na terenie miasta Sanoka oraz firm występujących o wykreślenie.
 16. Wydawanie, kontrola i cofanie licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami osobowymi oraz pojazdami niebędącymi taksówkami w przewozach regularnych na obszarze miasta Sanoka.
 17. Prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie, niewymagających zezwoleń wojewody.
 18. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie: udzielania pomocy osobom potrzebującym, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych,  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 19. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz klubami sportowymi w zakresie realizowanych zadań.
 21. Prowadzenie spraw nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 22. Prowadzenie spraw stypendiów sportowych.
 23. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w oparciu o przepisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 24. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Naczelnik Wydziału Jamka Agata 134652842 18
Zastępca Naczelnika Wydziału Futyma Elżbieta 134652847 21
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej Mateja Dorota 134652827 21
Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Czerwińska Barbara 134652851 19
Golańska Małgorzata 134652860 20
Czarnecka Kinga 134652843 19
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kijowska Anna 134652862 20
Stanowisko ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi
Klucznik Elżbieta 134652893
134635142
20
Podinspektor
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych
Bajger Paulina 134641744
134630100
ul. Jana III Sobieskiego
 1
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-15 09:04
Modyfikacja Elżbieta Futyma - WSO 2021-01-21 14:47
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-02-08
data dodania: 2023-02-07
data dodania: 2023-02-07
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 08 lutego 2023r. 12:12:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.