Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
URZĄD STANU CYWILNEGO
e- mail: usc@um.sanok.pl
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy w szczególności:
 • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów.
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów.
 • Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 • Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
 • Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego okresu oczekiwania.
 • Dokonywanie czynności materialno - technicznych w sprawach:
 • przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
 • rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
 • uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
 • sprostowania aktu stanu cywilnego,
 • odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i za granicą;
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 • Przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
 • uznania ojcostwa,
 • nadania dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • zmiany imienia dziecka,
 • powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 • Prowadzenie archiwum USC.
 • Bieżące prowadzenie rejestru stanu cywilnego polegające na nanoszeniu zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu, w formie wzmianek dodatkowych.
 • Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego.
 • Zamieszczanie przypisków do aktów stanu cywilnego.
 • Powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach stanu cywilnego i zarejestrowanych zmianach.
 • Nanoszenie wzmianek o rozwodach orzeczonych w państwach Unii Europejskiej w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
 • Wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, jeżeli orzeczenia te podlegają uznaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub innych właściwych przepisów.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu zmiany imion i nazwisk.
 • Sporządzanie aktów urodzeń na podstawie postanowień sądu.
 • Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
 • Prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw.
 • Występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci nowonarodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
 • Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
 • Weryfikowanie oraz aktualizowanie danych figurujących w rejestrze PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego.
 • Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
 • Realizowanie zleceń przeniesienia aktów do rejestru stanu cywilnego.
 • Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.
 • Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.
 • Wydawanie decyzji odmownych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
PRACOWNICY USC
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik Wojciech Majka 134652873 Rynek 16
pok. 1
Z-ca Kierownika Marta Podulka 134652872 Rynek 16
pok. 2
Z-ca Kierownika Małgorzata Sokalska 134652873 Rynek 16
pok. 3
Wieloosobowe stanowisko
ds. administracyjno  – archiwalnych
Edyta Guzek 134652873 Rynek16
pok. 3
Małgorzata Frodyma 134652874 Rynek 16
pok. 4
Anna Radziejowska – Sowa 134652874 Rynek 16
pok. 4
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-15 08:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-28 07:59
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 04:11:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.